Contactpersoon Workshops
Truus Dolfing

T: 0592 - 336 913
E: truus@kcdr.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Cursusdoelen

Doel les 1

De deelnemer

 • kent verschillende definities van cultuur;
 • weet wat cultuureducatie inhoudt;
 • kent de vier fasen van een creatief proces;
 • ervaart de vier fasen van een creatief proces;
 • kan richtlijnen voor een creatief proces te benoemen;
 • ontwikkelt een activiteit op gebied van de podiumkunsten.

Doel les 2

De deelnemer

 • kent de vormgevingsprincipes die kunstenaars gebruiken;
 • werkt met de vormgevingsprincipes in een beeldende activiteit;
 • kan richtlijnen voor het beeldend werken benoemen;
 • ontwikkelt een beeldende activiteit op basis van vormgevingsprincipes.

Doel les 3

De deelnemer

 • weet wat erfgoed is;
 • kent voorbeelden van erfgoedprojecten op scholen;
 • ervaart hoe je de directe omgeving kunt gebruiken voor culturele activiteiten;
 • ontwikkelt een activiteit voor de omgeving van de BSO;
 • kan richtlijnen voor werken in de omgeving van de BSO benoemen.

Doel les 4

De deelnemer

 • wordt zich bewust van de mogelijkheid om culturele instellingen in te schakelen;
 • kan de voorwaarden benoemen waaraan zo'n ontmoeting moet voldoen;
 • reflecteert op de cursus en kan benoemen wat hij of zij in de eigen manier van werken wil veranderen.