Contactpersoon Projecten
Michiel van der Kaaij

T: 0592 - 336 932
E: michiel@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Achtergrondinformatie

Talent voor Gastvrijheid is een intergenerationeel project waarin bewoners uit Drenthe (en de gemeente Midden-Drenthe in het bijzonder) en vluchtelingen die gehuisvest zijn in AZC Oranje workshops en masterclasses volgden, concerten gaven en uiteindelijk samen werkten aan de productie Vreemde Gasten (gebaseerd op de Griekse tragedie Philemon en Baucis).

Ontmoeting tussen culturen en generaties en talentontwikkeling stond centraal. Het project moest bijdragen aan de maatschappelijke acceptatie van vluchtelingen, aan ontmoetingen tussen Drentse en vluchtelingengeneraties.

Talent voor Gastvrijheid werd uitgevoerd op vier locaties: Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam en Midden-Drenthe.

K&C was verantwoordelijk voor de Drentse organisatie. De workshops en masterclasses werden gegeven door lokale en landelijke workshopleiders en masters.

Geschiedenis

Het asielzoekerscentrum en het dorp Oranje zijn in 2015 veel in het nieuws geweest. En niet altijd positief. Een reden voor K&C om een muziekproject voor en met de inwoners van oranje en de bewoners van het asielzoekerscentrum te organiseren.
Dit gebeurde onder de titel Talent voor Vrijheid.
Vluchtelingen en bewoners van Oranje werden samengebracht met zang, rap, hiphop en spoken word.

De samenwerking met Music Generations was op initiatief van K&C.

Directeur Marieke Vegt: "De kunst- en cultuursector in Drenthe draait zijn ogen niet weg voor de problematiek rond vluchtelingen. Sterker nog, toen ik collega instellingen belde om mee te doen aan een gezamenlijke actie voor vluchtelingen, was de respons unaniem positief. Ik denk dat de cultuursector een belangrijke rol kan spelen bij deze en andere maatschappelijke thema's. Wij zijn heel goed in staat te verbinden door verschillende mensen samen te brengen in de kunsten. In dit geval met muziek. We brengen inwoners van Oranje en het AZC op een andere manier met elkaar in contact waardoor iedereen misschien iets vertrouwder met elkaar raakt.''.

Kaart voor een vluchteling

Als welkomstgebaar werd ook een actie opgezet onder de titel ‘Een kaart voor een vluchteling’, waarin de cultuursector een kaart stuurde naar één van de 700 vluchtelingen in azc Oranje. Kinderen op de azc-school in Oranje kregen een workshop kerstkaarten maken. Deze kaarten werden door de provincie Drenthe vermenigvuldigd, zodat de vluchtelingen ook een kaart terug konden sturen.


Talent voor Vrijheid en een Kaart voor een vluchteling was een samenwerking tussen ICO, SCALA, De Kunstbeweging, Hunebedcentrum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Gevangenismuseum en Drents Archief.