Contactpersoon Projecten
Michiel van der Kaaij

T: 0592 - 336 932
E: michiel@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

De senioren weten het zelf het best!

13.45-14.25 uur: De senioren weten het zelf het best!
Karin Kalverboer (Zorg Innovatie Forum)

Anders Oud organiseert regiotafels in de vier noordelijke provincies samen met ouderen. Hun stem is leidend voor de agenda en geeft richting aan wat ouderen nodig hebben om zich thuis zelfstandig te kunnen redden. In dialoog tussen ouderen en professionals uit zorg, onderwijs en het sociaal domein vertalen zij dat tot concrete initiatieven. Als voorbeeld wordt er stil gestaan bij hoe het Odensehuis in Groningen invulling geeft aan de wensen van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Rondingen over afbeelding Symposium Zin-tuigen / senioren weten het best