Contactpersoon Projecten
Michiel van der Kaaij

T: 0592 - 336 932
E: michiel@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Kunst en Positieve Gezondheid

10.55 uur: “Kunst en Positieve Gezondheid?”
Karin Laarakker (LKCA) en
Carolien Smits (Lector Innoveren in de ouderenzorg van Windesheim)


Karin Laarakker en Carolien Smits gingen tijdens hun verhaal in op het onderzoek: Kunst en Positieve Gezondheid.

Het aantal kunstprojecten in de zorg en ondersteuning neemt toe. Dit wordt echter nog onvoldoende vanuit beleid ondersteund. Internationaal zijn er nog weinig ‘harde’ bewijzen voor effecten van kunst op de positieve gezondheid van zorgontvangers. Dat heeft onder meer te maken met het ontbreken van passende onderzoeksmethoden voor de praktijk. Voor culturele interventies liggen met name in de ouderenzorg, GGZ en extramurale zorg kansrijke onderzoek- en ontwikkelrichtingen. Wel is daarvoor dringend faciliterend beleid nodig, evenals duurzame financiering. De samenwerking tussen professionals uit de verschillende domeinen en tussen professionals en deelnemers hebben eveneens extra aandacht nodig.

Rondingen over afbeelding Identitijd / Kunst Positieve Gezondheid Foto: Jan Bos Photography

Op basis van hun bevindingen roepen het LKCA, Movisie en Windesheim overheden, zorginstellingen, zorgkantoren, verzekeraars, fondsen en ZonMw op om structureel beleid te ontwikkelen dat faciliteert en de verschillende domeinen overstijgt.
Samen met Movisie en Hogeschool Windesheim heeft het LKCA onlangs het onderzoek “Kunst en positieve gezondheid” afgerond. Dit onderzoek is een overzichtsstudie in opdracht van ZonMw betreffende culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen.