Contactpersoon Projecten
Michiel van der Kaaij

T: 0592 - 336 932
E: michiel@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Selectiecriteria

TALENTPRIJS CULTUUR

De Talentprijs is bestemd voor een talent (jong of oud) of een getalenteerde groep in Drenthe.
Het doel van de Talentprijs is de winnaar te stimuleren zich verder te bekwamen, zodat uiteindelijk het talent ook buiten de provinciegrenzen gezien gaat worden.

Alle vormen van cultuur, zowel op amateur als professioneel niveau, komen in aanmerking: muziek, dans, toneel, theater, mime, popmuziek, beeldende kunst, architectuur, literatuur, film, nieuwe media.

- De persoon of groep heeft potentie om landelijk door te breken.
- De persoon of groep is gedreven om zich verder te ontwikkelen.
- Er is een uitzonderlijke prestatie geleverd, waarbij gelet wordt op kwaliteit en impact.
- Het betreft uitvoerende kunstenaars.
- Het betreft een prestatie in het voorgaande jaar.
- De persoon of groep moet in Drenthe wonen/gevestigd zijn of uit Drenthe afkomstig zijn.

DRENTSE ANJER PRIJS

De Drentse Anjer Prijs is bestemd voor een instelling of groep die een opvallende impuls geeft aan het Drentse culturele klimaat. Alle vormen van cultuur komen in aanmerking: muziek, dans, toneel, theater, mime, popmuziek, beeldende kunst, architectuur, erfgoed, literatuur, film, nieuwe media.

1. Er is een uitzonderlijke prestatie geleverd in het voorgaande seizoen (en), waarbij gelet wordt op kwaliteit en een breed bereik.
2. De groep is gedreven om zich verder te ontwikkelen ten behoeve van het culturele klimaat in Drenthe.
3. De groep hoeft niet in Drenthe gevestigd te zijn, maar wel een duidelijke binding met of een belang voor Drenthe hebben of iets hebben gepresteerd in Drenthe.

Lees verder ...

GROTE CULTURELE PRIJS VAN DRENTHE

De Grote Culturele Prijs van Drenthe is een oeuvreprijs die wordt toegekend aan personen of instellingen die bijzondere verdiensten hebben geleverd op cultureel gebied in Drenthe.

Zie voor het reglement de website van de provincie.