Contactpersoon Projecten
Michiel van der Kaaij

T: 0592 - 336 932
E: michiel@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Maak het in Drenthe

In 2014 was er een nieuwe mogelijkheid voor ongeorganiseerde partijen om een leuk cultureel project met amateurkunstenaars gefinancierd te krijgen.
Een samenwerking tussen VSBfonds en K&C.

'Maak het in Drenthe' was interessant voor alle amateurkunstenaars en mensen die met amateurkunstenaars een project wilden realiseren.

Donaties 2014

Het VSBfonds heeft de eerste donaties verstrekt in het kader van ‘Maak het in Drenthe’.

- De band A Dark Line ontvangt een bijdrage om een schrijfproces te financieren met de Amerikaanse zanger/producer Brett Hestla (ex-Creed, Dark New Day).
- Punt. Kunstfestival Emmen krijgt een bijdrage om eind augustus een festival te organiseren voor en met jonge amateurkunstenaars.
- Theater in de Zomer gaat een voorstelling maken voor het Kuna Festival.
- Drentse Portret Federatie krijgt een financiële bijdrage om een aantal masterclasses voor amateur beeldend kunstenaars te organiseren. De masterclasses moeten resulteren in een tentoonstelling met poëzie en proza van de Drentse Schrieverskring.
- In het project Swingsessions worden amateur-muzikanten bij elkaar gebracht om zich onder leiding van professionele arrangeurs en instrumentalisten te bekwamen in vaardigheden die nodig zijn voor het spelen van lichte muziek (jazz, soul, salsa, blues). Initiatiefnemer Jeanet Boverhof heeft hiervoor een bijdrage ontvangen.
- De indie-rock- band Solitary ZEBRA krijgt dankzij Maak het in Drenthe de kans om met Freek van der Heide (ex The Thought) te werken aan een nieuw bandgeluid en een cd met de titel The Thoughts Of A Solitary ZEBRA.

In totaal heeft VSBfonds in de eerste helft van 2014 20.000 euro verstrekt aan bijzondere amateurkunstprojecten in Drenthe.
Voor de tweede helft van dit jaar was nog eens 20.000 euro beschikbaar. Het geld was bestemd voor projecten van amateur kunstbeoefenaars die niet zijn georganiseerd in een stichting of vereniging.

Voorwaarde was dat deze initiatieven de kwaliteit, kennis of artistieke vaardigheden van amateurkunstenaars in Drenthe verhogen en de initiatiefnemers niet verbonden zijn aan een stichting of vereniging.