Contactpersoon Professionele Kunst
Marieke Vegt

T: 0592 - 336 999
E: mariekevegt@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Noord-pool

Rondingen over afbeelding Logo Noord-pool

Geïnteresseerd om zitting te nemen in landelijke adviesraden of besturen?
Of heeft uw stichting een vacature voor een nieuw bestuurslid?
Maak het kenbaar op: www.noord-pool.nl

Noord-Pool is een openbare databank met een overzicht van professionals uit de culturele sector uit Drenthe, Friesland en Groningen.
Het gaat om professionals die belangstelling hebben voor een functie als adviseur of bestuurder/toezichthouder in een fonds, adviesraad of bestuur in de cultuursector in Nederland.

De website bevat een overzicht van actuele vacatures voor besturen van landelijke fondsen en organisaties.
Noord-Pool ook voor culturele organisaties in Noord-Nederland

Ook culturele organisaties uit het noorden van Nederland kunnen vacatures plaatsen.
Is uw organisatie op zoek naar bestuursleden en wilt u een vacature plaatsen mail dan naar: marjelle@kcdr.nl.
De vacature wordt op de site geplaatst en onder de aandacht geplaatst van de geregistreerde professionals op de site.
Er zijn geen kosten verbonden aan het plaatsen van de vacature.

Website: www.noord-pool.nl