Contactpersoon Professionele Kunst
Marieke Vegt

T: 0592 - 336 999
E: mariekevegt@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Westerbeeksloot Frederiksoord

De Provincie Drenthe draagt in 2017 de provinciale weg N353 over aan de gemeente Westerveld.
Deze overdracht en de provinciale deelname aan de IGO (Integrale Gebiedsontwikkeling Vrije Koloniƫn) vormen de aanleiding om een kunstwerk te plaatsen op de kruising Wilhelminalaan en Westerbeeksloot bij de voormalige zwaaikom. Deze weg loopt parallel aan de Westerbeeksloot.

De Westerbeeksloot was in de 19e eeuw de belangrijkste hoofdontsluitings- en ontginningsas van de Kolonie van Weldadigheid. Het was tevens de transportroute voor vele schepen.

De oorspronkelijke zwaaikom (waar schepen konden keren) wordt in 2016 voor een deel terug gebracht. Een historische verwijzing en in deze tijd nuttig als waterberging. Vandaar het idee om een kunstwerk te realiseren dat symbool staat van de vroegere scheepvaart op die plek.

De wens van de provincie is om met het kunstwerk het oorspronkelijke doorgaande/vaarwegkarakter van de Westerbeeksloot te benadrukken, 'beter ervaarbaar te maken'.

Uit een meervoudige schetsopdracht is het voorstel van Andre Pielage gekozen voor uitvoering.