Contactpersoon Professionele Kunst
Marieke Vegt

T: 0592 - 336 999
E: mariekevegt@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Westerbeeksloot Frederiksoord

Kunstopdracht bij de Westerbeeksloot in Frederiksoord

Om de historische betekenis van de Westerbeeksloot in Frederiksoord te onderstrepen heeft de Provincie Drenthe samen met de Gemeente Westerveld een deel van de oude zwaaikom hersteld. Als markering van deze plek komt er een kunstwerk dat samen met de zwaaikom de oorspronkelijke vaarweg ervaarbaar zal maken. Een wens daarbij is dat het kunstwerk ook refereert aan de betekenis van Frederiksoord als onderdeel van de Voormalige Koloniën van Weldadigheid. Temeer omdat deze Koloniën in 2018 200 jaar bestaan en in het zelfde jaar genomineerd zijn voor de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld, een bewoner van Frederiksoord en een adviseur van Kunst en Cultuur Drenthe heeft uit drie schetsontwerpen het voorstel van de Rotterdamse kunstenaar Andre Pielage gekozen.
Het bijzondere van `Opgehaalde herinnering’ - zoals de titel van het kunstwerk luidt - is dat Pielage met zijn ontwerp zowel heden, verleden als toekomst van het gebied met elkaar verbindt. Inmiddels is het definitief ontwerp door de begeleidingscommissie goedgekeurd en is de kunstenaar bezig met de laatste voorbereidingen voor de uitvoering. De oplevering zal najaar 2018 plaatsvinden.