Contactpersoon Professionele Kunst
Marieke Vegt

T: 0592 - 336 999
E: mariekevegt@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Paper Plane

Aftrap voor Energielandgoed in Eelde

Wethouder Miriam van Dijk van de gemeente Tynaarlo onthulde donderdag 15 september 2016 de ‘Paper Plane’ bij de terminal van Groningen Airport Eelde. De Paper Plane is een kunstobject in de vorm van een papierenvliegtuigje. Op de Paper Plane liggen zonnecellen waardoor hij te gebruiken is als e-bike oplaadpaal.

De Paper Plane is ontworpen door MD Landschapsarchitecten en is onderdeel van het concept voor een iconisch Energielandgoed rond Groningen Airport Eelde. De Paper Plane staat symbool voor de ambitie om het Energielandgoed daadwerkelijk te gaan ontwikkelen.


Expertmeeting

De onthulling van de Paper Plane was onderdeel van de Expertmeeting Energie, Landschap en Kunst die plaats vond in de expositieruimte van Into Nature in de Rijksluchtvaarschool. Tijdens deze bijeenkomst kwamen deskundigen bij elkaar om na te denken over de transitie naar duurzame energie, de impact hiervan in de leefomgeving en de pioniersrol van kunstenaars hierin. Into Nature, provincie Drenthe en K&C hebben de expertmeeting georganiseerd.

Anders kijken

De rode draad van de bijeenkomst was het ‘anders’ kijken naar de ruimtelijke omgeving. Het is bijvoorbeeld niet alleen een ruimtelijke opgave om een iconische zonneakker te realiseren, maar ook een economische en culturele opgave. Vormgeving en kunst kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een duurzame en kwalitatieve leefomgeving. Samenwerken met gebruikers, betrokken instellingen en overheden is hierbij van groot belang.

De expertmeeting inspireerde de bezoekers en zette aan tot anders kijken. De iconische zonneakker die wordt aangelegd op Groningen Airport Eelde kan volgens de provincie als voorbeeld dienen voor andere initiatieven.

Paperplane en de expertmeeting zijn mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe.