Contactpersoon Professionele Kunst
Marieke Vegt

T: 0592 - 336 999
E: mariekevegt@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

De Braak | Krijn de Koning

De Braak – Krijn de Koning

Landgoed De Braak is in 1827 door de landschapsarchitect Roodbaard heringericht als een landgoed in (Engelse) landschapsstijl. Het voormalige landhuis, middelpunt van De Braak, stond in de Noord-Zuidas van het landgoed. Op de plek van het huis staat nu nog een grote rode beuk. Er hebben een drietal tuinhuizen of priëlen in het park gestaan die allen zijn verdwenen.
Het voormalige hertenkamp, het tuindershuis en een kiosk bij de monumentale toegangshekken zijn ook overblijfselen uit de oorspronkelijke geschiedenis van De Braak.

In opdracht van Into Nature ontwierp Krijn de Koning een reeks van kunstwerken in De Braak. De Koning intervenieerde met zijn kunstwerken in bestaande ruimtes en landschappen. Naast zijn ingreep in de binnenruimte van de Rijks Luchtvaart School voegde De Koning op landgoed De Braak ook verschillende sculpturale elementen toe.
Hierdoor ontstonden nieuwe ruimten en nieuwe manieren om de bijzondere kenmerken van dit park te ontdekken, er bij stil te staan en te bekijken.

De relatie, tussen natuur en architectuur, natuurlijk landschap en geconstrueerd landschap probeerde De Koning in dit project zichtbaar te maken.