Contactpersoon Professionele Kunst
Marieke Vegt

T: 0592 - 336 999
E: mariekevegt@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Stationsgebied Coevorden

De gemeente Coevorden is de komende jaren bezig met een flinke herinrichting van het stationsgebied. Er komt een nieuwe voetgangers- en fietstunnel die de oost- en westkant met elkaar verbindt door een onderdoorgang onder het spoor.

Een stedenbouwkundig plan van Bureau Khandekar voorziet in een nieuwe vormgeving van het gebied. Het wordt een gebied met verschillende niveaus d.m.v. hellingbanen, lichtdoorlaat onder het spoor, veel groene vlakken als een stadspark en een waterpartij die de verbinding vormt met de gracht rond de vestingstad.

De kunstopdracht wordt vanaf een vroeg stadium meegenomen in het ontwerpproces om te komen tot een inspirerende samenwerking. K&C is gevraagd voor de begeleiding van het kunstproject. Momenteel wordt gewerkt aan een opdrachtformulering waarbij het vormgevingsdocument van Bureau Khandekar het kader is. Een integrale aanpak van stedenbouw en kunstopdracht wordt nagestreefd om zo krachtig mogelijk de identiteit van Coevorden, maar vooral ook de functionaliteit van de verkeersbewegingen en ontmoetingsmomenten te stroomlijnen en tot één geheel te maken.

Er is gekozen voor één kunstopdracht die zich op verschillende locaties (in elk geval op twee) in het stationsgebied gaat manifesteren nl. de onderdoorgang onder het spoor en het hoog markeringspunt of meeting-point op het stationsplein aan de centrumkant. De kunstopdracht zal een beeldende betekenis toevoegen aan de functie van een dergelijk transitgebied.

Voor de schetsopdracht zijn 3 kunstenaars geselecteerd: Jan van Lunteren, Loes ten Anscher en Hans Muller. Eind mei 2017 zullen zij hun schetsen presenteren. De begeleidingscommissie zal een ontwerp kiezen om verder uit te voeren in samenspraak met gemeente en Khandekar.