Contactpersoon Professionele Kunst
Marieke Vegt

T: 0592 - 336 999
E: mariekevegt@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Cursus Handen&Voeten

Handen&Voeten met Hoofd&Hart!

Cultureel ondernemen in en rond het onderwijs.

Je bent werkzaam in het werkveld van cultuureducatie en cultuurparticipatie. Je hebt plannen genoeg, maar hoe geef je ze vorm? En hoe raak je die gevoelige snaar, waardoor je opdrachtgever, een school, een culturele instelling enthousiast wordt? Hoe werk je samen met verschillende partners in co-creatie?
In het traject Handen&Voeten met Hoofd&Hart! kijken we vanuit verschillende perspectieven naar cultureel ondernemen in en rond het onderwijs.
Jouw leervraag staat centraal, of het nu om communicatie gaat, financiering, het maken van een projectplan voor een subsidieaanvraag, netwerken, of om het ontwikkelen van een inspirerend en haalbaar product of project. Je krijgt feedback op je ideeën, kunt sparren met collega’s en ervaringsdeskundigen. Naast vijf bijeenkomsten krijg je individuele coaching, en worden workshops aangeboden op de geplande maandagen tot 16.00 uur.
Kortom, je leert met hoofd, hart en handen vorm te geven aan jouw praktijk. Een traject op maat voor de beginnende en de meer ervaren professionele cultureel ondernemer!

Wat er zoal aan bod komt:

  • Wie ben jij en wat heb jij te bieden aan kwaliteiten en talenten.
  • Hoe ontwikkel je een product waar het onderwijs op zit te wachten.
  • Hoe ziet een goed projectplan met een realistische begroting eruit.
  • Waar vind je de financiering, en bijvoorbeeld subsidie voor je project.
  • En, hoe breng je je product aan de man.

Cursusdagen

De bijeenkomsten zijn op:
o Maandag 1 oktober van 10.00- 14.00 uur
o Maandag 29 oktober van 10.00- 14.00 uur
o Maandag 26 november van 10.00- 14.00 uur
o Maandag 17 december van 10.00- 14.00 uur
o Maandag 14 januari 2019 van 10.00- 14.00 uur

Samen met jou maken we een programma dat past bij je individuele leervragen. Afhankelijk van vraag en behoefte van de groep worden er workshops gepland op de maandagen van 14.00-16.00 uur en bepalen we de omvang van het coachen.

De bijeenkomsten zijn in Het Paleis in Groningen

Kosten
Je betaalt slechts € 300,-
Als het traject aansluit bij je werkzaamheden zijn de kosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Vragen?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marieke Satter, tel. 0592-336945
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Prof