Contactpersoon Community Art
Boris Brink

T: 0592 - 336 906
E: boris@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Community Art

Community art projecten zijn kunstprojecten die rondom sociale vraagstukken worden georganiseerd. Hierbij is er altijd samenwerking met een groep bewoners of een specifieke doelgroep.
K&C stimuleert en organiseert community art projecten en zet kunst in als antwoord op maatschappelijke vragen als krimp en leegstand en stimuleert community art projecten van derden voor groepen die niet veel met kunst en cultuur in contact komen.

Wat is community art?

Bij een community art project gaan mensen, onder leiding van kunstenaars, creatief aan de slag.
De doelstellingen van een project zijn zowel sociaal (bijvoorbeeld verbindingen aangaan in een wijk) als artistiek.
Hierbij zijn de artistieke aspecten leidend.

AIR Beeldend

Kunstenaar Yanthe van Nek heeft in 2017 in de gemeente Emmen ( Zandpol, Veenoord en Nieuw-Amsterdam) met bewoners gewerkt aan de realisering van het project Everdina.
Everdina is een nieuwe inwoner van de gemeenschap geworden en is gevormd aan de hand van oude foto's van de senioren uit het plaatselijke woonzorgcentrum. Kinderen van de plaatselijke basisschool gave Everdina in de vorm van moderne foto’s een kleinkind.
De foto’s zijn in een boekje en een mini-theater (caravan) bijeengebracht waarin het verhaal van Everdina en haar kleinkind wordt verteld.
De caravan werd opgeknapt door een aantal volwassen inwoners van Zandpol en Nieuw-Amsterdam. De Kunstclub van de dorpen zet het project na vertrek van Yanthe van Nek voort met een aantal activiteiten.
Meer informatie: Ilse Veneklaas / 0592 - 336933

Advies nodig?

Voor advies over de realisering van community art projecten heeft K&C een community art loket ingericht. Iedereen kan hier aan kloppen voor advies en ondersteuning.
Lees verder ...