Contactpersoon Professionele Kunst
Marieke Vegt

T: 0592 - 336 999
E: mariekevegt@kcdr.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Prof

Een professioneel kunst- en cultuurklimaat is gunstig voor de economische ontwikkeling, promotie en het imago van Drenthe. De ruimte in de provincie inspireert tot bijzondere producties.
K&C probeert professionele kunstenaars te koppelen aan verschillende projecten en maatschappelijke thema’s.

Projecten

In het project Biobased Pop-Up Museum exposeren verschillende kunstenaars, designers en ontwerpers.

K&C stimuleert de samenwerking tussen scholen en cultureel ondernemers. Via www.compenta.nl is zelfs geld beschikbaar voor professionals die samen met scholen producten ontwikkelen voor het onderwijs.

In de talentontwikkelingsprojecten binnen de popmuziek worden professionele muzikanten ingeschakeld om te coachen of workshops te geven.

Aan het project Landschap in mijn Hoofd zijn zes professioneel beeldend kunstenaars uit Drenthe verbonden die hun kennis delen met amateurkunstenaars en het publiek.

Binnen het seniorenproject Gekleurd Grijs is een peerteachingstraject gerealiseerd. Organisaties en kunstenaars die ervaring hebben met het ontwikkelen van seniorenprojecten dragen deze kennis over aan organisaties die aan de slag willen met ouderen.

Tijdens October Children’s Month vindt niet alleen een uitwisseling van professionele kunst- en erfgoed-activiteiten plaats, maar worden ook leerprocessen ingebouwd waarin Drentse professionals kunnen leren van buitenlandse collega instellingen.

Dankzij de diverse Cultuurmenu’s en Cultuurtrajecten in Drenthe maken kinderen op de scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Drenthe kennis met professionele podiumkunsten, kunst- en erfgoedprojecten. En binnen het Cultuurmenu voor ouderen worden professionele voorstellingen en workshops van professionele kunstenaars geprogrammeerd.

In al deze voorbeelden wordt zowel met Drentse professionals als mensen buiten Drenthe gewerkt.

ZZP-ers

K&C ondersteunt cultureel ondernemerschap. Ook ZZP’ers die werkzaam zijn in de culturele sector kunnen bij K&C terecht voor ondersteuning en advies.

Hoe steekt het Drentse culturele veld in elkaar of waar vind ik afnemers voor mijn producten, kunnen vragen zijn waar (startende) cultuur ondernemers mee rondlopen. K&C deelt graag haar kennis en biedt zakelijke ondersteuning.
Ook voor vragen op het gebied van fondsenwerving en subsidies biedt K&C hulp.
Klik hier voor meer informatie.

Subsidie projecten in het onderwijs

Voor cultureel ondernemers die projecten willen realiseren voor het onderwijs is subsidie beschikbaar in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

De aanvragen voor Drenthe lopen via www.compenta.nl
Voor Groningen via www.cmkgroningen.nl

 

Projecten voor het onderwijs?

Voor cultureel ondernemers die projecten willen realiseren voor het onderwijs is subsidie beschikbaar in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Lees verder ...


Kenniscentrum Events

Jaarlijkse bijeenkomsten voor professionals in de cultuur- en sportsector.

Lees verder ....

Vergroot glas over afbeelding Logo Kenniscentrum Events

Noord-pool

Geïnteresseerd om zitting te nemen in landelijke adviesraden of besturen? Registreer je dan op www.noord-pool.nl

Vergroot glas over afbeelding Noord-pool logo