Contactpersoon Overheden
Marieke Vegt

T: 0592 - 336 999
E: mariekevegt@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Community Art Loket

Vragen, advies en ondersteuning

Community art is een verzamelnaam voor kunstzinnige projecten rondom sociale vraagstukken. Community art kunstwerken komen tot stand in een proces tussen artistieke professionals en amateurs. Community art is locatie gebonden.

K&C werkt vanuit en met de kunsten. Voor community art projecten betekent dit dat K&C samenwerkt met professionele kunstenaars voor de artistieke uitvoering en met amateurkunstverenigingen en welzijnsorganisaties voor de lokale inbedding.

K&C creëert de randvoorwaarden waarin professionals zo goed mogelijk kunnen werken. K&C heeft een breed netwerk dat zij graag inzet om community art project tot een succes te maken.

Kijk ook onder prof/community_art.

Kunstenaars

Bij het Community Art Loket kan een ieder terecht voor advies en het vinden van passende samenwerkingspartners. Het Community Art Loket biedt ondersteuning bij het schrijven van projectplannen en het aanvragen van subsidies.

De medewerkers van het Community Art Loket kunnen binnen een project uitvoerende taken op zich nemen, bijvoorbeeld op het gebied van organisatie en promotie. Ook het maken van een vertaling naar het onderwijs behoort tot de mogelijkheden.

Woningcorporaties, projectontwikkelaars en verhuurders

Leegstaande (winkel)panden en onbebouwde locaties zijn broedplaatsen voor kunst en cultuur. Community Art biedt een oplossing voor het terugdringen van verpaupering door een locatie tijdelijk een andere bestemming te geven.
Het Community Art Loket ondersteunt bij de ideeontwikkeling en het vinden van partners.

Overheden

Overheden kunnen inwoners op een unieke en creatieve wijze betrekken bij het bevorderen van leefbaarheid of andere sociale vraagstukken in de gemeente. Het Community Art Loket helpt bij het scherpstellen van de specifieke vraag, biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van het projectplan en het zoeken naar samenwerkingspartners en financieringsmogelijkheden. Ook kunnen medewerkers taken op het gebied van organisatie en promotie op zich nemen.

Community art en kunst in de openbare ruimte
Om engagement en eigenaarschap bij bewoners te creëren kan bij de totstandkoming van kunstwerken in de openbare ruimte community art worden ingezet. Het Community Art Loket kan fungeren als adviseur en schakel tussen gemeente, bewoners en kunstenaar.

Lees ook:

- Kunst in transitie
- Participatie met kunst en cultuur in het sociaal domein


Overheden