Contactpersoon Overheden
Marieke Vegt

T: 0592 - 336 999
E: mariekevegt@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Overheden

K&C verricht zowel in opdracht van de provincie Drenthe als de provincie Groningen een aantal taken.
In zowel Drenthe als Groningen zijn de taken gericht op het versterken van het cultuuronderwijs in het primair en voortgezet onderwijs.
In Drenthe heeft K&C ook taken op het gebied van cultuurparticipatie en talentontwikkeling.

Belangrijke werkzaamheden op het gebied van cultuureducatie:
- uitvoering van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit
- deskundigheidsbevordering van leerkrachten (ICC-cursus, impuls muziekonderwijs)
- visieontwikkeling en beleid (visietrajecten, begeleiding op maat)
- doorlopende leerlijnen en verankering van cultuuronderwijs in het curriculum van scholen
- ondersteuning cultureel ondernemers (ontwikkeling van kunsteducatieve projecten)

Belangrijke werkzaamheden op het gebied van cultuurparticipatie:
- talentontwikkeling en talentontwikkelingstrajecten en -projecten
- kennismaking en verkenning met de kunsten
- verdieping en professionalisering van de kunsten (bieden podia)
- ondersteuning ontwikkeling projecten (community art, pilots vernieuwende theatervormen)
- deskundigheidsbevordering amateurveld
- verbinding van cultuur aan maatschappelijke thema’s

Buiten Groningen en Drenthe

Ook voor overheden in andere provincies verricht K&C werkzaamheden.
Daarnaast voeren wij in andere provincies met samenwerkingspartners projecten uit als “Identitijd” en Oktobermaand Kindermaand.

Gemeenten

Ook gemeenten kunnen een beroep op K&C doen.
In de gemeente Emmen werken we mee aan Age Friendly Cultural City met een community art project en denken we mee aan de invulling van de oude dierenpark.
In diverse gemeenten lopen projecten op het gebied van Kunst in de openbare Ruimte.

Provinciale projecten

K&C organiseert in Drenthe een aantal provinciale projecten met uitvoering in alle gemeenten, waaronder Oktobermaand Kindermaand, Drentse Uitmaand en Gekleurd Grijs.

Websites

- Oktobermaand Kindermaand
- Gekleurd Grijs
- Drentse Uitmaand
- Cultuureducatie met Kwaliteit - Drenthe
- Cultuureducatie met Kwaliteit - Groningen

 

Noord-pool

Geïnteresseerd om zitting te nemen in landelijke adviesraden of besturen? Registreer je dan op www.noord-pool.nl

Vergroot glas over afbeelding Noord-pool logo

CULTURELE 50

50 culturele activiteiten die je minimaal zou moeten hebben gedaan of meegemaakt voor je 16de jaar.

Lees verder ...

Vergroot glas over afbeelding Culturele 50