Contactpersoon Overheden
Marieke Vegt

T: 0592 - 336 999
E: mariekevegt@kcdr.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Overheden

In Drenthe

K&C verricht in opdracht van de provincie Drenthe een aantal taken.
Alle taken zijn gericht op het vergroten van de cultuureducatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling in Drenthe.

Belangrijke werkzaamheden op het gebied van cultuureducatie:
- uitvoering van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (i.s.m. de kunstencentra)
- deskundigheidsbevordering van leerkrachten (ICC-cursus, impuls muziekonderwijs)
- visieontwikkeling en beleid (visietrajecten, begeleiding op maat)
- doorlopende leerlijnen en verankering van cultuuronderwijs in het curriculum van scholen
- ondersteuning cultureel ondernemers (ontwikkeling van kunsteducatieve projecten)

Belangrijke werkzaamheden op het gebied van cultuurparticipatie:
- talentontwikkeling en talentontwikkelingstrajecten en -projecten
- kennismaking en verkenning met de kunsten
- verdieping en professionalisering van de kunsten (bieden podia)
- ondersteuning ontwikkeling projecten (community art, pilots vernieuwende theatervormen)
- deskundigheidsbevordering amateurveld
- verbinding van cultuur aan maatschappelijke thema’s

Hoe ziet het cultuurbeleid van de provincie Drenthe er in 2017-2020 uit, klik hier.

Groningen

K&C verricht in opdracht van de provincie Groningen werkzaamheden op het gebied van cultuuronderwijs.

Concreet:
- uitvoering regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen
- deskundigheidsbevordering van leerkrachten d.m.v. nascholingen en ICC-cursus
- scholen ondersteunen bij de ontwikkeling van visie en beleid op het gebied van cultuuronderwijs
- stimuleren van doorlopende leerlijnen cultuuronderwijs
- verbeteren van lokale samenwerking en cultuureducatieve netwerken
- uitvoering van het project Culturele Mobiliteit
- uitvoering van het project Cultuurmenu Groningen

Buiten Groningen en Drenthe

Ook voor overheden in andere provincies verricht K&C werkzaamheden.
Daarnaast voeren wij in andere provincies met samenwerkingspartners projecten uit als “Identitijd” en Oktobermaand Kindermaand.

Gemeenten

Ook gemeenten kunnen een beroep op K&C doen.
In de gemeente Emmen werken we mee aan Age Friendly Cultural City met een community art project en denken we mee aan de invulling van de oude dierenpark.
In diverse gemeenten lopen projecten op het gebied van Kunst in de openbare Ruimte.

Provinciale projecten

K&C organiseert een aantal provinciale projecten met uitvoering in alle gemeenten, waaronder Oktobermaand Kindermaand, Drentse Uitmaand en Gekleurd Grijs.

Websites

- Oktobermaand Kindermaand
- Gekleurd Grijs
- Drentse Uitmaand
- Cultuureducatie met Kwaliteit - Drenthe
- Cultuureducatie met Kwaliteit - Groningen

 

Noord-pool

Geïnteresseerd om zitting te nemen in landelijke adviesraden of besturen? Registreer je dan op www.noord-pool.nl

Vergroot glas over afbeelding Noord-pool logo

Gekleurd Grijs

Gekleurd Grijs daagt ouderen uit zich te ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur.

Lees verder ...

Vergroot glas over afbeelding Gekleurd Grijs

CULTURELE 50

50 culturele activiteiten die je minimaal zou moeten hebben gedaan of meegemaakt voor je 16de jaar.

Lees verder ...

Vergroot glas over afbeelding Culturele 50