Contactpersoon Zuid-Oost Drenthe
Marieke Verhagen

T: 0592 - 336 939
E: marieke@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Regio Zuid-Oost Drenthe

K&C ondersteunt het voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Oost Drenthe. Onder de regio Zuid-Oost Drenthe vallen de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden.

Onderbouw - Cultuurtraject

Het Cultuurtraject is een programma van kunst- en cultuuractiviteiten voor de leerlingen in de onderbouw (leerjaar 1,2,3) van het voortgezet onderwijs.
Doel is de jongeren op een structurele manier met kunst en cultuur in aanraking te brengen. Het Cultuurtraject vormt een doorgaande leerlijn van het Cultuurmenu in het primair onderwijs en het vak CKV in de bovenbouw van het VO.

De leerlingen zien, doen en beleven voorstellingen, concerten, projecten en workshops. Elk schooljaar wordt door K&C een aanbodmap voor de regio Zuid-Oost Drenthe samengesteld met het landelijke, regionale en lokale aanbod.
Klik hier voor meer informatie.

De contactpersonen van de school en de adviseur van K&C maken gezamenlijk een programma van activiteiten die in het volgende schooljaar plaats gaan vinden in de betreffende school. Uitgangspunt is 3 activiteiten per leerjaar.

Scholen in Zuidoost Drenthe hebben gekozen voor een zogenaamde “warme bemiddeling”.
In tegenstelling tot de andere Drentse regio’s wordt hier naast de inventarisatie met de docenten ook de bemiddeling verzorgd.

Financiën

Het Cultuurtraject wordt gefinancierd door de scholen en de gemeenten.

Rondingen over afbeelding Banner Regio Zuid Oost Drenthe - VO