Contactpersoon Onderwijs
Peter Pot

T: 0592 - 336 913
E: peterpot@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Praktijkonderwijs

K&C helpt het praktijkonderwijs in Drenthe en Groningen met het cultuuronderwijs op hun school; van beleid tot praktische uitvoering.
Ook het aanvragen van subsidie in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit hoort daarbij.

In 2017 is er een mooi resultaat in Emmen behaald.

Het VMBO en het Praktijkonderwijs in Emmen krijgen een driejarige subsidie in het kader van het Fonds voor Cultuurparticipatie (Cultuureducatie met Kwaliteit) en het Prins Bernard Cultuurfonds om cultuur projecten te ontwikkelen.

Vanaf dit najaar gaat een team van docenten van PRO-Emmen school voor Praktijkonderwijs samen met professionals op het gebied van cultureel erfgoed aan de slag met het ontwikkelen van drie leerlijnen. Het projectteam wordt ondersteund door De Kunstbeweging en K&C.

Monica Smeets, cultuurcoördinator van Pro Emmen: ‘Voor onze leerlingen is het belangrijk om in contact te komen met cultuur en cultureel erfgoed. Wij hebben een cultuurbeleidsplan en doen veel kunstprojecten, maar op het gebied van cultureel erfgoed willen we graag een extra slag maken. En daar kunnen we nu mee aan de gang. De thema’s waar we aan gaan werken zijn archeologie, archief en landschapskunst.’

Driejarig project

Het project loopt van 2017 tot 2020 en werd beoordeeld op:
a. Culturele ontwikkeling van de leerling
b. Samenwerking tussen de culturele instelling en de onderwijsinstelling
c. Kwaliteit van de aanvraag

Uit de honorering:
Samenvatting van het project
“Leren van over het verleden van je omgeving en je verdiepen in je eigen roots draagt bij aan de vorming van identiteit, de vorming van de groep en van het omgevingsbewustzijn.
De leerlingen staan door het verleden stil bij waar ze vandaan komen, hoe hun voorouders leefden en hoe bijvoorbeeld het Drentse landschap zich ontwikkelt tot de huidige leefomgeving. Ook merkt de school dat de in Drenthe rijk aanwezige erfgoedsector nauwelijks is ingespeeld op de doelgroep van het praktijkonderwijs. Deze erfgoedinstellingen richten zich namelijk vooral op schriftelijke en mondelinge kennisoverdracht van feiten en cijfers. Het is de ambitie bij dit project om aan betrokken freelance docenten en erfgoedinstellingen kennis over te dragen hoe zij programma’s kunnen ontwikkelen die aanslaan bij de doelgroep van het praktijkonderwijs.”

2017-2018
Het eerste jaar is het onderdeel Archief ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd en zo nodig bijgesteld worden in samenwerking met de eerstejaars klassen.
2018-2019
Het tweede jaar zal het onderdeel Archeologie ontwikkeld, uitgevoerd, geëvalueerd en zo nodig bijgesteld worden in samenwerking met de tweedejaars klassen.
2019-2020
Het derde jaar zal het onderdeel Landschapskunst ontwikkeld, uitgevoerd, geëvalueerd en zo nodig bijgesteld worden met de derdejaars klassen.