Contactpersoon Onderwijs
Peter Pot

T: 0592 - 336 913
E: peterpot@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

CKV 2017 - 2018

CKV vanaf augustus 2017 in havo/vwo

Met ingang van schooljaar 2017-2018 verandert de opzet en het examenprogramma CKV voor Havo/Vwo. De nieuwe aanpak vraagt van leerlingen een open en onderzoekende houding.
De studielast voor CKV blijft gelijk: 120 uur voor Havo en 160 uur voor Vwo.

De toetsing verandert: in plaats van het oude “CKV dient naar behoren afgesloten te worden.” krijgt de leerling nu een cijfer als onderdeel van een combinatiecijfer.
Welke onderdelen meewegen in het combinatiecijfer legt de school vast in het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting.

Vier domeinen van CKV

Het examenprogramma van CKV bestaat uit vier samenhangende domeinen:

 • A. Verkennen
  De leerling verkent welke ervaringen hij heeft, welke kunst hij kent, wat hem aanspreekt en welke opvattingen hij heeft over kunst. Hij beziet hoe zijn opvattingen zijn gevormd en vergelijkt deze met die van klasgenoten, leeftijdsgenoten en anderen zoals experts en kunstenaars.
 • B. Verbreden
  De leerling begeeft zich buiten de eigen vertrouwde kunstwereld en stelt zich open voor uiteenlopen kunstuitingen in ‘levensechte professionele contexten’, zoals theater, bioscoop, atelier. De leerling beschouwt deze uitingen vanuit verschillende dimensies. Voorbeelden van dimensies zijn: ambachtelijk en industrieel, traditie en innovatie, lokaal en globaal.
 • C. Verdiepen
  De leerling verdiept zich in het creatief artistiek proces, door een of meer aspecten te onderzoeken, zoals: de productie van een kunstwerk. De leerling past daarbij onderzoeksvaardigheden toe.
 • D. Verbinden
  De leerling legt verbanden tussen de drie domeinen, reflecteert hierop en licht deze toe in een gesprek, presentatie of dossier.
  SLO schrijft een handreiking om CKV-docenten meer houvast te geven bij de vormgeving van het vak. Deze handreiking is eind 2016 gereed.

Advies examenprogramma CKV havo/vwo:
http://downloads.slo.nl/Repository/advies-examenprogramma-ckv-havo-en-vwo.pdf