Contactpersoon Onderwijs
Peter Pot

T: 0592 - 336 913
E: peterpot@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Voortgezet Onderwijs

K&C biedt het voortgezet onderwijs in Drenthe en Groningen ondersteuning op het gebied van cultuureducatie.

De adviseur voortgezet onderwijs:

- Adviseert scholen bij hun cultuurbeleid en biedt een trajectbegeleiding bij het realiseren van het beleidsplan-cultuur van de school. De missie en visie van de school vormt het startpunt van de het beleidsplan wat verder wordt uitgewerkt met de inbreng van de docenten samen met de schoolleiding. De K&C-medewerker kan ook de beschrijving verzorgen.
- Begeleidt proces: de K&C-medewerker adviseert en begeleidt de kunstvak docenten om gezamenlijk te komen tot doorgaande leerlijnen en overstijgende projecten die beschreven worden in het werkplan-cultuur van de school.
- Bemiddelt bij het realiseren van culturele activiteiten en ondersteunt de school bij het formuleren van het activiteitenplan-cultuur.
- Organiseert op maat workshopdagen, projectdagen of projectweken (voor alle leerjaren).
- Overlegt en werkt samen met de persoon die verantwoordelijk is voor de interne schoolorganisatie.

Cultuurtraject

Met het Cultuurtraject realiseert K&C in samenwerking met verschillende culturele instellingen en kunstaanbieders jaarlijks een kunsteducatief aanbod. Het aanbod bestaat uit voorstellingen, projecten en workshops. Het aanbod is gericht op leerlingen van 12 tot 16 jaar.
Voor scholen is deelname aan het Cultuurtraject een manier om op een structurele wijze aandacht te besteden aan verschillende kunstdisciplines en erfgoed.

De adviseur voortgezet onderwijs:
- Organiseert op verzoek van scholen de kunst- en cultuuractiviteiten voor leerjaar 1 t/m 3 binnen het Cultuurtraject.
- Zorgt voor de financiƫle afwikkeling van kunst- en cultuuractiviteiten.

Projectdagen/-weken

Een project op school met meerdere activiteiten in een bepaald thema? K&C kan meedenken, adviseren en de externe organisatie overnemen.


Activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Drenthe en de Provincie Groningen.

 

Doorgaande leerlijn

Praktische handleiding voor het cultuuronderwijs.

Lees verder ...

Vergroot glas over afbeelding Voorkant flyer Een bouwwerk maken

CULTURELE 50

50 culturele activiteiten die je minimaal zou moeten hebben gedaan of meegemaakt voor je 16de jaar.

Lees verder ...

Vergroot glas over afbeelding Culturele 50