Contactpersoon Onderwijs
Peter Pot

T: 0592 - 336 913
E: peterpot@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Visie - Verbinding - Verbeelding

VISIE ~ VERBINDING ~ VERBEELDING

Pilot professionalisering visie en beleidsontwikkeling cultuuronderwijs
voor schoolleiders en bestuurders Primair Onderwijs uit Groningen en Drenthe


Leiding geven aan cultuuronderwijs vraagt visie, inzicht, kennis en inventiviteit. Hoe begeleid en bewaak je als bestuur en schoolleider de kwaliteit van dit proces? Hoe wordt cultuuronderwijs duurzaam en structureel geborgd in de school?

Cultuuronderwijs kan de identiteit van de school versterken. Cultuuronderwijs draagt bij aan 21e -eeuwse vaardigheden. Cultuuronderwijs kan ook de start te zijn van innovatieve ideeën voor het ontwikkelen van een nieuw onderwijsconcept met het team. Visieontwikkeling, structurele inbedding, doorlopende leerlijnen, vakoverstijgend werken, deskundigheidsbevordering van het team, samenwerking met de culturele omgeving, wat zijn specifieke vragen van uw school of schoolbestuur?

Centraal tijdens dit professionaliseringstraject voor leidinggevenden op maat staan de vragen van de deelnemers, kennisdeling en het onderbouwen en verrijken van praktijkervaringen, in vier werksessies, ingericht met workshops, presentaties, collegiale consultatie, training en gastcolleges.

Samen met ervaringsdeskundigen uit het veld, experts en gastdocenten besteden we aandacht aan de belangrijkste actuele aspecten van cultuuronderwijs; onderwijsinhoudelijk, pedagogisch, artistiek, cultuureducatief, organisatorisch en financieel. We maken hierbij gebruik van al ontwikkelde onderwijsconcepten en nieuwe initiatieven ter inspiratie.

Wat brengt deze pilot u / jou als leidinggevende?

  • (nieuwe) kennis op het gebied van visie en beleid cultuuronderwijs, cultuureducatie, inhoudelijk leiderschap.
  • concreet materiaal om, samen met de icc-er en team het cultuuronderwijs in de schoolpraktijk verder uit te werken, te actualiseren of nieuw beleid uit te zetten.
  • interessante contacten en samenwerkingsverbanden.
  • indien gewenst, begeleiding op maat door een adviseur van K&C.

Dit informele nascholingstraject kan worden ingezet voor herregistratie bij het Schoolleidersregister PO

Praktische informatie

Organisatie: K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur
Periode: september – december 2018
Tijd: woensdagochtend 09.00- 12.00 uur
Locatie: Het Paleis Groningen

Data werksessies: 3 + 31 oktober, 21 en 28 november 2018
Datum symposium voor betrokken scholen, besturen / werkveld: woensdagmiddag 28 november 2018 (onder voorbehoud)

Kosten: 250 euro pp
Aanmelding: Inschrijving is gesloten
Begeleiding: Hanny van Schijndel, van de Schoolleideropleiding NHLStenden, samen met de adviseurs van K&C en gastdocenten.

Overleg of informatie? Neem dan even contact op met:
- Marieke Vegt, directeur Kunst & Cultuur
- Hanny van Schijndel, trainer en coach NHLStenden