Contactpersoon Onderwijs
Peter Pot

T: 0592 - 336 913
E: peterpot@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Nascholingen

Nascholingen

Op zoek naar inspiratie of wil je je ontwikkelen in een kunstdiscipline of op het gebied van erfgoed? K&C organiseert samen met cultuurprofessionals komend schooljaar verschillende nascholingen. Naast de kunstdisciplines en erfgoed is het ook mogelijk om je te verdiepen in doorgaande leerlijnen, vakoverstijgend werken of het vergroten van draagvlak.

De nascholingen zijn geschikt voor iedere leerkracht en kan zowel individueel als samen met je collega’s worden gevolgd.

Kosten
De kosten zijn € 25,- per persoon per workshop. De kosten kunnen betaald worden kan vanuit het nascholingsbudget of de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK).

Partners
Deze scholingen worden aangeboden door K&C en culturele partners in Groningen. In Drenthe worden deze scholingen aangeboden in samenwerking met de Kunstbeweging, ICO en Scala.

Teamtraining
Alle nascholingen zijn ook als teamtraining op school te boeken. Zo kunnen we aansluiten bij de specifieke situatie op jouw school. Ook op specifieke vragen, kunnen we inspelen. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.

Meer informatie
Wil je een nascholing voor je team organiseren of heb je een vraag over één van de nascholingen, neem dan contact met:
Jeffrey Deelman.

Werken vanuit het creatieve proces

Het creatieve proces kan bijdragen aan de ontwikkeling van creativiteit en betekenisvol leren. Hoe begeleid je als leerkracht een creatief proces? En hoe vind je een goede balans tussen proces en eindproduct? In deze vakoverstijgende nascholing krijg je inzicht in de fasen van een creatief proces en hoe je dat vertaald naar opdrachten en werkvormen.

• Assen: wo 30 januari 2019| 15:00-17:00 uur, K&C, Assen
• Groningen: wo 23 januari 2019 | 15:00-17:00 uur Het Paleis, Groningen
• Workshop gegeven door: Jeffrey Deelman (Adviseur Cultuuronderwijs & Leergemeenschappen)
• Aanmelden:
Klik hier om je via de webshop aan te melden voor Assen.
Klik hier om je via de webshop aan te melden voor Groningen.

Maak het samen - ateliers

K&C brengt in het schooljaar 2018-2019 onderwijs en kunst samen in Maak-het-samen ateliers. Vanuit een onderwerp of thema maken kunstenaar en leerkracht gebruik van elkaars expertise en ontwikkelen samen lesmateriaal dat de volgende dag direct gebruikt kan worden in de eigen klas.

Dit schooljaar organiseren we 4 Maak-het-samen ateliers.

Maak het samen – atelier | met theatermaker en -docent Floortje Schoevaart
Spelen is een natuurlijke behoefte van kinderen om zich te ontwikkelen. Drama is een actieve werkvorm die kinderen ervaren als een welkome afwisseling binnen het lesprogramma.
Samen met Floortje ga je dwarsverbanden leggen tussen drama en andere vakken. Hoe kan drama ondersteunend zijn voor de rekenles die je morgen wilt geven? Wat behandel je bij taal en hoe kun je drama inzetten als didactisch hulpmiddel? Aan het eind van de middag ga je naar huis met een pakketje bruikbare lessuggesties, gemaakt door jou en de andere deelnemers aan het atelier.

• Groningen: wo 31 oktober 2018| 14:00-17:00 uur Het Paleis, Groningen
• Workshop gegeven door: Floortje Schoevaart
• Aanmelden: Klik hier om je via de webshop aan te melden

Dans

Kinderen hebben een natuurlijke bewegingsdrang en de behoefte om te experimenteren. In deze bijeenkomst maak je kennis met de opbouw van een dansles, danselementen en vormgevingselementen. Je krijgt grip op het creatief proces als uitganspunt voor het leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie. Daarnaast krijg je informatie over digitale methodes en ervaar je hoe je dans kunt combineren met andere domeinen.

• Assen: wo 7 november 2018 | 15:00-17:00 uur Garage TDI, Assen
• Workshop gegeven door: Rudi Emmelkamp (Garage TDI)
• Aanmelden: Klik hier om je via de webshop aan te melden.

Erfgoed

Wat is erfgoed en wat is erfgoededucatie? Welke vakken kun je combineren met erfgoed? Hoe kun je zelf een leerlijn erfgoededucatie opzetten? Erfgoededucatie is geen kunstdiscipline, maar een vak apart met eigen begrippen, vaardigheden en uitgangspunten. Deze nascholing helpt je om te bepalen welke doelen je kunt stellen op het gebied van erfgoededucatie, hoe je een leerlijn erfgoededucatie kunt opbouwen (rondom bestaande schoolvakken) en welke bestaande projecten en partners passen bij jouw school.

• Groningen: wo 27 februari 2019 | 14:30-17:00 uur K&C Groningen
• Speciaal onderwijs: wo 3 april 2019 | 14:30-17:00 uur, K&C, Assen
• Workshop gegeven door: Marieke van Ginkel (Adviseur Cultuuronderwijs, specialist Erfgoed)
• Aanmelden:
Klik hier om je via de webshop aan te melden voor Assen.
Klik hier om je via de webshop aan te melden voor Groningen.

Draagvlak

Hoe krijg je je collega's mee in jouw plannen voor cultuuronderwijs? Deze nascholing helpt je om te bepalen hoe het ervoor staat met het draagvlak voor cultuureducatie op je eigen school. We kijken hoe je dat zou kunnen vergroten en wie je daarbij kunt betrekken, zodat je samen met cultuuronderwijs aan de slag kunt.

• Assen: wo 21 november 2018 | 15:00-17:00 uur, K&C, Assen
• Groningen: wo 22 mei 2019 | 15:00-17:00 uur K&C Groningen
• Workshop gegeven door: Jeffrey Deelman (Adviseur Cultuuronderwijs)
• Aanmelden:
Klik hier om je via de webshop aan te melden voor Assen.
Klik hier om je via de webshop aan te melden voor Groningen.

Doorlopende leerlijn

In deze nascholing leer je hoe je aan de slag kunt gaan met het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn. Met een doorlopende leerlijn bereik je dat het cultuuronderwijs een niveau van vrijblijvendheid overstijgt en dat je de verbinding maakt met helder geformuleerde doelen binnen jouw school.

• Assen: wo 13 maart 2019 | 14:00-17:00 uur, K&C, Assen
• Workshop gegeven door: Marieke Satter (Adviseur Cultuuronderwijs)
• Aanmelden: Klik hier om je via de webshop aan te melden.

Muziek

In het kader van Meer Muziek in de Klas organiseren de PABO’s het komende schooljaar een nascholing muziek. Dit programma is nog ontwikkeling. Meer informatie volgt.

Wil je een teamtraining muziek organiseren op jouw school, neem dan contact met ons op.

Drama

Meer informatie volgt binnenkort.

Beeldend

Meer informatie volgt binnenkort.