Contactpersoon Onderwijs
Truus Dolfing

T: 0592 - 336 913
E: truus@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

ICC-modules

ICC modules

Na het volgen van het basisprogramma (4 dagdelen) ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. Om het landelijk erkende ICC-certificaat te verkrijgen volgt de cursist na het basisprogramma twee vervolgmodules. De kosten hiervoor zijn reeds verrekend in de ICC-basiscursus.

Het volgen van deze modules staat ook open voor reeds gecertificeerde ICC-ers. Kosten € 25,00 per module.

De volgende modules worden gezamenlijk aangeboden door K&C, De Kunstbeweging en ICO.

Module Dans

Kinderen hebben een natuurlijke bewegingsdrang. Daarnaast hebben zij de behoefte om te experimenteren. Maar hoe geef je dit een plaats in je school? In deze bijeenkomst maak je kennis met de opbouw van een dansles, danselementen en vormgevingselementen. Je krijgt grip op het creatief proces als uitganspunt voor de leerlijn Kunstzinnige Oriëntatie. Daarnaast krijg je informatie over digitale methodes en ervaar je hoe je dans kunt combineren met andere domeinen. Dans van theorie naar praktijk.

Module Drama

Wil je op school graag toneelspelen? Zoek je naar een vorm om drama een plaats te geven op school? Wil je een leerlijn drama vormgeven? In deze module kijken we samen naar de plek die drama kan innemen bij jou op school. We betrekken de culturele omgeving daarbij.Je raakt bekend met de opbouw van een dramales, spelvormen en dramatische werkvormen. We nemen verschillende methoudes onder de loep en koppelen deze aan het leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie.

Module Draagvlak

Hoe krijg je je collega's mee in jouw plannen voor cultuuronderwijs? In de basiscursus is aandacht besteed aan draagvlak. Toch blijft het vaak een lastig punt. Deze module helpt je om te bepalen hoe het ervoor staat met het draagvlak voor cultuureducatie op je eigen school. We kijken hoe je dat zou kunnen vergroten en wie je daarbij kunt betrekken, zodat je samen met cultuuronderwijs aan de slag kunt.

Module Erfgoed

Wat is erfgoed? En wat is erfgoededucatie? Welke vakken kun je combineren met erfgoed? Hoe kun je zelf een leerlijn erfgoededucatie opzetten? Erfgoededucatie is geen kunstdiscipline, maar een vak apart met eigen begrippen, vaardigheden en uitgangspunten. Dat is waar het om gaat in deze module. Deze module helpt je om te bepalen welke doelen je kunt stellen op het gebied van erfgoededucatie, hoe je een leerlijn erfgoededucatie kunt opbouwen (rondom bestaande schoolvakken) en welke bestaande projecten/websites/lokale aanbieders passen bij jouw school.

Module Doorlopende leerlijn

Je leert hoe je aan de slag kunt gaan met het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn. Hiermee zorg je ervoor dat cultuuronderwijs vaste voet aan de grond krijgt binnen jouw school. Met een doorlopende leerlijn bereik je dat het cultuuronderwijs een niveau van vrijblijvendheid overstijgt en dat je de verbinding maakt met helder geformuleerde doelen.

Module Vakoverstijgend werken

Cultuuronderwijs biedt uitstekende handvaten om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling binnen andere vakken als rekenen en taal. Maar hoe maak je die verbinding in de praktijk? In de module vakoverstijgend werken wordt hier op ingegaan. Je doet kennis op die je direct in je eigen praktijk kunt inzetten. De module Vakoverstijgend werken is tevens een prima aanvulling op de module Doorlopende leerlijn.

Module Muziek

Wil je meer met muziek doen in je klas en wil je hiervoor op inspirerende wijze bijgeschoold worden? Deze module draagt daar aan bij. De module wordt gegeven in samenwerking met de PABO Groningen.

Praktische informatie cluster eind 2017 - begin 2018

Module Dans
- Binnenkort meer informatie.

Module Drama
- Binnenkort meer informatie.

Module Draagvlak
- Binnenkort meer informatie.

Module Muziek
- Binnenkort meer informatie.

Module Doorlopende leerlijn
- Binnenkort meer informatie.

Module Vakoverstijgend werken
- Binnenkort meer informatie.

Kosten: 25 euro per module
Aanmelden: via de webshop

Adressen locaties

Locatie Assen
Gebouw K&C, Dr. Nassaulaan 5, Assen

Locatie Emmen
Gebouw De Kunstbeweging, Noorderplein 101, Emmen

Locatie Groningen
Gebouw Het Paleis, Boterdiep 117-5, Groningen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Marieke Satter