Contactpersoon Onderwijs
Peter Pot

T: 0592 - 336 913
E: peterpot@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Een bouwwerk maken

Een bouwwerk maken

Met ‘Een bouwwerk maken’ presenteert K&C een praktische handleiding waarmee scholen zelf aan hun doorgaande leerlijn cultuuronderwijs kunnen bouwen. Hierin komen elementen uit de beleidsnotitie "Bovenop de Toren..." terug in concrete voorbeelden en tips.
Kinderen en leerkrachten vertellen over culturele activiteiten, wat de impact van de ervaring was en wat ze hebben geleerd.

Op deze website bouwen we voort op de praktische handleiding ‘Een Bouwwerk Maken’ door het geven van meer concrete voorbeelden die de werkwijze verhelderen. Daarmee geeft het geïnteresseerde bezoekers een eerste indruk van K&C’s werkwijze. Het is essentieel de publicatie ‘Een bouwwerk maken’ aan te schaffen om de werkwijze toe te passen in de eigen school.

Rondingen over afbeelding Banner Bouwwerk maken

De publicatie is beschikbaar via de webshop van K&C.

Voorproefje

Hoe werkt de praktische handleiding?
K&C ontwikkelde een laagdrempelige manier om haar werkwijze toe te lichten. (Fictieve) personages vertellen voorbeelden uit de praktijk en de werkwijze wordt geïllustreerd door aantrekkelijke afbeeldingen gebaseerd op legoblokjes.
Scholen kiezen zelf uit het stappenplan met welke bouwstenen ze (het eerst) aan de slag gaan.
Over iedere stap wordt vervolgens meer informatie verstrekt, vergezeld van concrete tips om het in de praktijk toe te passen.

Rondingen over afbeelding Doorgaande leerlijnen - bouwstenen

 

Cultuurmenu / Podiumplan

Kinderen structureel in contact met culturele activiteiten en kunstuitingen brengen.

Lees verder ...

Vergroot glas over afbeelding Cultuurmenu / Podiumplan: Oma, mag ik mijn pop ter