Contact Cultuureducatie met Kwaliteit
Drenthe:
Truus Dolfing / Zoƫ Zernitz

T: 0592 - 336 913 / 336 922
E: truus@kcdr.nl / zoe@kcdr.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Cultuureducatie met Kwaliteit

Drenthe / Groningen

Cultuureducatie met Kwaliteit richt zich als rijksregeling op de kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het basisonderwijs. K&C geeft, in samenwerking met partners, invulling en uitvoering aan de regeling in Drenthe en Groningen.

Het doel van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is ervoor te zorgen dat kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs en bij de culturele instellingen. Dit kan door het ontwikkelen van leerlijnen cultuuronderwijs en door de deskundigheid van leerkrachten op het gebied van cultuureducatie te vergroten. En door het stimuleren van cultureel ondernemerschap bij culturele instellingen.

K&C wil dat daarbij de scholen de regie hebben en dat de vraag van de scholen centraal staat bij de invulling van het cultuuronderwijs op school. Het uiteindelijk doel is dat cultuureducatie een vaste plek krijgt in het curriculum van de scholen.

Cijfers
In de schooljaren '15-'16 en '16-'17 neemt 90% van de Drentse basisscholen deel aan Cultuureducatie met Kwaliteit, hiermee worden 42.847 leerlingen bereikt. 238 van de 298 basisscholen in de provincie Groningen nemen deel aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit is 80% van de scholen.

Informatie

DRENTHE
Voor informatie over de regeling kunnen scholen en culturele ondernemers in Drenthe kijken op de website:

www.compenta.nl

Rondingen over afbeelding Logo CMK Groningen


GRONINGEN
Voor informatie over de regeling kunnen scholen en culturele ondernemers in Groningen kijken op de website:

www.cmkgroningen.nl

 

Doorgaande leerlijn

Praktische handleiding voor het cultuuronderwijs.

Lees verder ...

Vergroot glas over afbeelding Voorkant flyer Een bouwwerk maken