Contactpersoon Onderwijs
Peter Pot

T: 0592 - 336 913
E: peterpot@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Cultuurcoach

Cultuurcoach in Drenthe en Groningen

Sinds enige tijd is Jacolien Quarré actief als Cultuurcoach in Borger-Odoorn en Ten Boer.
Dit is op verzoek van de desbetreffende gemeenten.
De Cultuurcoach is de schakel tussen het onderwijs en de cultuuraanbieders.

Jacolien speelt een adviserende, coördinerende en stimulerende rol in de structurele inbedding van cultuureducatie op de basisscholen en het aangaan van duurzame samenwerkingsrelaties tussen scholen en cultuuraanbieders.

Borger-Odoorn

De gemeente Borger-Odoorn heeft een cultuurcoach aangesteld om de scholen in de gemeente te ondersteunen bij het vormgeven van hun cultuuronderwijs.
Ook helpt de cultuurcoach instellingen en kunst- en erfgoedaanbieders in de gemeente culturele activiteiten te ontwikkelen.

Eén van de taken van de cultuurcoach is het coördineren van een gevarieerd en kwalitatief goed cultuuraanbod binnen het primair onderwijs, op basis van de vraag van het onderwijs. Dit gebeurt in samenwerking met de interne cultuurcoördinator op de scholen en lokale aanbieders.

De cultuurcoach zorgt voor de afstemming van het binnen- en buitenschoolse culturele programma. Daarbij hoort het creëren van mogelijkheden om talenten van kinderen te ontwikkelen.

De cultuurcoach bouwt aan lokale netwerken en geeft advies over de Regeling MuziekImpuls en Cultuureducatie met Kwaliteit.

Ten Boer

Sinds 1 juni 2017 is Jacolien ook cultuurcoach in de gemeente Ten Boer (Groningen).

Informatie

- Jacolien Quarré / 0592 - 336 999


Ook in andere gemeenten zijn cultuurcoaches actief. Wij brengen u graag met hen in contact.

PO - Cultuurcoach - verzameling