Contactpersoon Onderwijs
Truus Dolfing

T: 0592 - 336 913
E: truus@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Groep 5-8: Hunebedcentrum - Vind de prehistorie uit

Rondingen over afbeelding Culturele Mobiliteit - Hunebedcentrum

Vind de prehistorie uit

Een spannende reis langs de uitvindingen van de prehistorie

groep 7-8 | 09:30 – 12:30 uur | maandag t/m vrijdag | cultureel erfgoed

Aan de hand van objecten ontdekken de leerlingen de wereld van de hunebedbouwers. Wat waren de uitvindingen en ontdekkingen in de prehistorie? Was Drenthe al zichtbaar in de IJstijd? Er wordt gestart met een korte les en een film. Via beelden wordt duidelijk waarom het Drents Hondsruggebied Unesco Geopark de Hondsrug is geworden.

In het Hunebedcentrum ontdekken de leerlingen het verhaal van de hunebedden en de hunebedbouwers. Ze ontrafelen het mysterie rondom de hunebedden en bezoeken het grootste hunebed van Nederland. In het Oertijdpark reizen de leerlingen naar de prehistorie en lopen ze van de ijstijden en steentijd naar de bronstijd om te eindigen in de ijzertijd. De oermensen laten zien hoe ze leefden en de kinderen beleven de prehistorie met alle zintuigen. Tijdens de ontdekkingstocht vinden leerlingen eigenhandig uit welke prehistorische uitvindingen allemaal zijn gedaan. Wat konden de mensen in de prehistorie wel en wat niet? Kunnen de leerlingen net als de mensen toen vuur maken, graven maken, voedsel verzamelen en bereiden, gereedschap maken, kleding maken?

Zou jij de prehistorie overleven? De leerlingen krijgen een programma aangeboden dat uit drie onderdelen bestaat, exclusief de film.

Tijdens het programma worden ze door museumdocenten en oermensen begeleid. In de pauze kunnen de leerlingen iets eten en drinken (zelf meenemen).
Voor begeleiders staat koffie en thee klaar.

We adviseren goed schoeisel en warme kleding voor leerlingen en begeleiders, omdat een deel van het programma buiten plaats vindt. In het Oertijdpark kunnen bij regen waterplassen liggen.

Programma

09:30 uur: Introductie met les, film en pauze
10:15 uur: Rondleiding Hunebedcentrum en het grootste hunebed van Nederland
11:15 uur: Ontdekkingstocht met oermensen over het ontdekpad en door het prehistorisch dorp
12:15 uur: Afsluiting met foto bij het grootste hunebed van Nederland als herinnering

Lesmateriaal

Wilt u uw bezoek voorbereiden of verwerken met uw leerlingen? Kijk op de website:
www.hunebedcentrum.eu/onderwijs/lesmateriaalbo/

Aansluiting onderwijs

De programma’s van het Hunebedcentrum sluiten aan op de wereld van de leerlingen en de kerndoelen van het onderwijs. Hebt u wensen, zodat het programma meer aansluit op de doorgaande leerlijn, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Educatie (educatie@hunebedcentrum.nl).

Kosten

De programmakosten bedragen € 4,00 per leerling.
U ontvangt hiervoor een rekening van het Hunebedcentrum.
De kosten voor vervoer bedragen € 1,75 per leerling/begeleider.
U ontvangt hiervoor een rekening van K&C.

Rondingen over afbeelding Culturele Mobiliteit - Hunebedcentrum