Contactpersoon Onderwijs
Peter Pot

T: 0592 - 336 913
E: peterpot@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Hunebedcentrum - Vind de prehistorie uit - groep 5-8

Rondingen over afbeelding Culturele Mobiliteit - Hunebedcentrum

Vind de prehistorie uit

Een spannende reis langs de uitvindingen van de prehistorie

groep 7-8 | 09:30 – 12:30 uur | januari t/m april 2019 | cultureel erfgoed

In het vernieuwde Hunebedcentrum ontdekken de leerlingen het verhaal van de hunebedden en de hunebedbouwers. Ze ontrafelen het mysterie rondom de hunebedden en bezoeken het grootste hunebed van Nederland.

Wat waren de uitvindingen en ontdekkingen in de prehistorie? Was Drenthe al zichtbaar in de IJstijd? Aan de hand van objecten ontdekken de leerlingen de wereld van de hunebedbouwers. Er wordt gestart met een korte les en een film. Via beelden wordt duidelijk waarom het Drents Hondsruggebied Unesco Geopark de Hondsrug is geworden.
In het Oertijdpark reizen de leerlingen naar de prehistorie en lopen ze van de ijstijden en steentijd naar de bronstijd om te eindigen in de ijzertijd. De oermensen laten zien hoe ze leefden en de kinderen beleven de prehistorie met alle zintuigen. Tijdens de ontdekkingstocht vinden leerlingen eigenhandig uit welke prehistorische uitvindingen allemaal zijn gedaan.

Wat konden de mensen in de prehistorie wel en wat niet? Kunnen de leerlingen net als de mensen toen vuur maken, graven maken, voedsel verzamelen en bereiden, gereedschap maken, kleding maken? Zouden wij de prehistorie overleven? De leerlingen krijgen een programma aangeboden dat uit drie onderdelen bestaat, exclusief de film.

Programma

09:30 uur: Introductie met les, film en pauze
10:15 uur: Rondleiding Hunebedcentrum en het grootste hunebed van Nederland
11:15 uur: Ontdekkingstocht met oermensen over het ontdekpad en door het prehistorisch dorp
12:15 uur: Afsluiting met foto bij het grootste hunebed van Nederland als herinnering

Aansluiting bij het onderwijs

De programma’s van het Hunebedcentrum sluiten aan op de wereld van de leerlingen en de kerndoelen van het onderwijs. Hebt u wensen, zodat het programma meer aansluit op de doorgaande leerlijn, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Educatie (educatie@hunebedcentrum.nl).

51. De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
52. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Lesmateriaal

Wilt u het bezoek voorbereiden of verwerken met uw leerlingen?
Kijk op de website: www.hunebedcentrum.eu/oerschool/

Kosten

De programmakosten bedragen € 4,00 per leerling.
U ontvangt hiervoor een rekening van het Hunebedcentrum.
De kosten voor vervoer bedragen € 1,75 per leerling/begeleider.
U ontvangt hiervoor een rekening van K&C.

Rondingen over afbeelding Culturele Mobiliteit - Hunebedcentrum