Contactpersoon Culturele Mobiliteit - Drenthe
Simone Koelman

T: 0592 - 336 923
E: simone@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Hunebedcentrum - Ontdek de prehistorie - groep 5-6

Rondingen over afbeelding Culturele Mobiliteit - Hunebedcentrum

Ontdek de prehistorie

De wereld van de hunebedbouwers

groep 5-6 | 09:30 – 12:30 uur | januari t/m april 2019 | cultureel erfgoed

De leerlingen ontdekken het verhaal van de hunebedden en de hunebedbouwers. Ze bezoeken het grootste hunebed van Nederland en in het vernieuwde museum staan ze oog in oog met de hunebedbouwers, hun prachtige spullen en mogen ze een prehistorisch hunebed van binnen bekijken. Tijdens hun bezoek ontrafelen kinderen het mysterie rondom de hunebedden. In het Oertijdpark beleven de leerlingen de prehistorie met alle zintuigen. Via de ontdekpaden leren de leerlingen over de ijstijden en zien ze dat overal in Drenthe sporen van de ijstijden te vinden zijn. De leerlingen worden zelf even een jager-verzamelaar en ervaren het leven als prehistorische boer.

Het programma start met een kennismaking over de ijstijden en prehistorie van Drenthe in een vernieuwd Hunebedcentrum. Er wordt gestart met een korte les en een film. Via beelden wordt duidelijk waarom het Drents Hondsruggebied Unesco Geopark de Hondsrug is geworden.

Programma

09:30 uur: Introductie met les, film en pauze
10:15 uur: Rondleiding Hunebedcentrum en het grootste hunebed van Nederland
11:15 uur: Ontdekkingstocht met oermensen over het ontdekpad en door het prehistorisch dorp
12:15 uur: Afsluiting met foto bij het grootste hunebed van Nederland als herinnering

Aansluiting onderwijs

De programma’s van het Hunebedcentrum sluiten aan op de wereld van de leerlingen en de kerndoelen van het onderwijs.
Heeft u wensen, zodat het programma meer aansluit op de doorgaande leerlijn, dan kunt u contact opnemen met de afdeling educatie: educatie@hunebedcentrum.nl

51. De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
52. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Lesmateriaal

Wilt u het bezoek voorbereiden of verwerken met uw leerlingen?
Kijk op de website:
www.hunebedcentrum.eu/onderwijs/lesmateriaalbo/

Kosten

De programmakosten bedragen € 4,- per leerling.
U ontvangt hiervoor een rekening van het Hunebedcentrum.
De kosten voor vervoer bedragen € 1,75 per leerling/begeleider.
U ontvangt hiervoor een rekening van K&C.

Website: www.hunebedcentrum.nl