Contactpersoon Culturele Mobiliteit - Drenthe
Simone Koelman

T: 0592 - 336 946
E: simone@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Groep 8: Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Rondingen over afbeelding Culturele Mobiliteit: Kamp Westerbork

Een naam en een gezicht

Verhalen van Joodse families uit Drenthe

groep 7-8 | 09.00-13.00 of 10-30-12.00 uur | maandag t/m vrijdag | cultureel erfgoed

Kamp Westerbork is het verhaal van de 107.000 uit Nederland weggevoerde Joden en Sinti en Roma en van 5.000 overlevenden. In dit educatief programma wordt deze geschiedenis dichterbij gebracht door het vertellen van het verhaal van Joodse en Sinti-families uit de eigen woonplaats van de leerling, die slachtoffer werden van de vervolging. Deze familieverhalen vormen de rode draad van het bezoek en maken duidelijk wat de invloed was van oorlog en vervolging op talloze families uit Drenthe.

Programma

Programmakeuze 1
10:30 uur: Inleiding over Kamp Westerbork met aandacht voor de geschiedenis van een Joodse familie uit de eigen omgeving.
11:00 uur: Een film met het verhaal van een Joods meisje dat Kamp Westerbork en Theresienstadt overleefde.
11:15 uur: Bezoek aan de tentoonstelling met kijkwijzer en opdrachten, onder begeleiding van de eigen leerkrachten.
12:00 uur: Einde programma.

Tijdens dit programma wordt geen bezoek gebracht aan het voormalig kampterrein, zie daarvoor programmakeuze 2.

Programmakeuze 2
10:30 uur: Inleiding over Kamp Westerbork met aandacht voor de geschiedenis van een Joodse familie uit de eigen omgeving.
11:00 uur: Een film met het verhaal van een Joods meisje dat Kamp Westerbork en Theresienstadt overleefde.
11:15 uur: Bezoek aan de tentoonstelling met kijkwijzer en opdrachten, onder begeleiding van de eigen leerkrachten.
12:00 uur: Na het bezoek aan de tentoonstelling wandelt de groep onder begeleiding van de eigen leerkracht naar het kampterrein (45 minuten), waar een rondleiding plaats vindt langs de monumenten en de sporen van het kamp.

Lesmateriaal

Wilt u uw bezoek voorbereiden of verwerken met uw leerlingen? Kijk op de website: www.kampwesterbork.nl/onderwijs.

Aansluiting op het onderwijs

Het verhaal van Kamp Westerbork sluit aan bij de geschiedenis van de Jodenvervolging, zoals behandeld in de verschillende lesmethoden en bij de Tweede Wereldoorlog/bezetting en bevrijding. Daarnaast sluit het educatieve programma aan bij de kerndoelen:
52 - De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: wereldoorlogen en Holocaust.
53 - De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

Kosten

De kosten voor programma 1 bedragen € 3,00 per leerling.
De kosten voor programma 2 bedragen € 5,00 per leerling.
U ontvangt hiervoor een rekening van het Hunebedcentrum.
De kosten voor vervoer excl. rondleiding bedragen € 1,75 per leerling.
U ontvangt hiervoor een rekening van K&C.

Website: www.kampwesterbork.nl

Rondingen over afbeelding Culturele Mobiliteit: Kamp Westerbork