Contactpersoon Onderwijs
Truus Dolfing

T: 0592 - 336 913
E: truus@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Groep 6-8: Drents Museum - Werelderfgoed en Intern. Kunst

Rondingen over afbeelding Culturele Mobiliteit: Drents Museum

The Great Liao

In wat voor land wil jij leven?

groep 6, 7 en 8 | 09:00 – 11:00 uur | 23-04-2017 - 29-10-2017 | internationale beeldende kunst en werelderfgoed

The Great Liao

Een klein nomadenvolk maakt tussen 907 en 1125 na Chr. de dienst uit in een enorm rijk dat delen van Rusland, China en Mongolië omvat. Ze noemen hun rijk Liao. De leerlingen gaan mee naar het Liao-rijk. Daar heersen de nomadische Khitan-krijgers over de Han, een volk van boeren, vaklieden en ambtenaren.

Na een spannende inleiding maken de leerlingen kennis met de schatten van de Khitan en de Han. Ze spelen een ‘livegame’ waarbij ze ontdekken hoe de Liao-keizers de twee volken lieten samenleven in hun rijk. Tijdens het spel speelt een deel van de klas het Han-volk, het andere deel het Khitan-volk. Het Liao-rijk krijgt te maken met grote problemen: de Han en Khitan moeten samen wetten maken om de problemen op te lossen. Blijft het land een eenheid of gaan de Han en Khitan hun eigen weg?

De tentoonstelling ‘The Great Liao’ geeft een uniek beeld van de pracht en praal van de Liao-keizers met als absolute hoogtepunt het graf van de steenrijke prinses van Chen. Na afloop gaan de leerlingen terug naar school met hun eigen Liao-wetboek. Leerlingen maken zo niet alleen kennis met een unieke beschaving, maar worden zich ook bewust van het leven in een maatschappij met diverse culturen.

Lesmateriaal

Leerkrachten ontvangen lessuggesties om een bezoek aan het Drents Museum voor te bereiden in de klas.

Aansluiting bij het onderwijs

De programma’s zijn afgestemd op de belevingswereld van het kind en op de kerndoelen en doorlopende leerlijnen van de meeste basisscholen.

Kosten

De programmakosten bedragen € 4,00 per leerling. U ontvangt hiervoor een rekening van het Drents Museum.
De kosten voor vervoer zijn € 1,75 per leerling/begeleider. U ontvangt hiervoor een rekening van K&C.

Website: www.drentsmuseum.nl

Rondingen over afbeelding Culturele Mobiliteit - Drents Museum