Contactpersoon Culturele Mobiliteit - Drenthe
Simone Koelman

T: 0592 - 336 923
E: simone@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Drents Archief en Drents Museum - groep 8

Rondingen over afbeelding Culturele Mobiliteit - Drents Archief + Drents Museum

Operatie Sigismund & Het Grootste Poppenhuis van Nederland

Beleef de 18de eeuw!

groep 5-8 | 09.00 - 11.30 uur | maandag, dinsdag, woensdag & vrijdag | cultureel erfgoed

Operatie Sigismund

Er heerst opwinding in het archief! Een eeuwenoud raadsel moet worden opgelost. Kunnen de leerlingen helpen?

In het Drents Archief ligt een héél oud dagboek. Dit dagboek is niet zomaar van iemand, maar van Sigismund van Heiden Reinestein, de laatste drost van Drenthe. Zijn dagboek eindigt met de regel:
‘Als kamerheer van de Prins van Oranje ben ik op de hoogte van zijn doen en laten. De Prins is naar Engeland gevlucht. Hij heeft mij, zoals gebruikelijk in onzekere tijden, zijn zegel toevertrouwd. Zoals gewoonlijk bewaar ik het zegel…’

De rest van de tekst ontbreekt. Waar is het zegel gebleven? In de oude kelders van het archief gaan de leerlingen met behulp van de modernste technologie als echte archivarissen aan de slag. Spelenderwijs maken zij kennis met beheer en behoud in een archief. In groepjes gaan de leerlingen de verschillende bronnen uit het archief van Sigismund onderzoeken. Elke opdracht geeft nieuwe aanwijzingen. Alle puzzelstukjes samen leiden uiteindelijk tot de ontknoping.

Historische Ontmoeting
Vaker dan twee keer per jaar wassen? Levensgevaarlijk, het water zit immers vol met ratten. Elektriciteit is nog niet uitgevonden en een heksenbal moet voorkomen dat je van achter wordt beslopen door een heks.
De Historische Ontmoeting in Het Grootste Poppenhuis van Nederland is een les om nooit te vergeten. Over standsverschillen, over waarden en normen en met zeer merkwaardige historische voorwerpen in de hoofdrol.

Het poppenhuis wordt bewoond door de familie Van Lier. Hoofdbewoner is Ontvanger-Generaal Johannes van Lier (1726-1799). Hij woont samen met dochter Barbara en zoon Helperus van Lier in het ‘Ontvangershuis’. Johannes is een van de belangrijkste mensen van Drenthe. De familie heeft dan ook een stoet aan bedienden, zoals huishoudster Tallegien Jans, kokkin Jantien Boerema en koetsier Roelof Harms.

Een medewerker van het museum ontvangt de groep en neemt hen mee naar het Poppenhuis. Daar aangekomen komt het Poppenhuis plotseling tot leven. Vanuit het door de leerlingen gekozen perspectief ontdekken leerlingen dat de wereld er 250 jaar geleden heel anders uitzag.

Programma

Het programma start om 09.00 uur en is om 11.30 uur afgelopen.

Aansluiting bij het onderwijs

De Historische Ontmoeting en Operatie Sigismund sluiten aan bij het tijdvak ‘Pruiken en Revoluties’. In het Drents Museum maken de leerlingen kennis met de 18de-eeuwse burgerij in Drenthe. Ze leren over de ontwikkeling van Assen als hoofdstad van Drenthe en over de wooncultuur. Ze verplaatsen zich in waarden en normen uit andere tijden en denken na over de vraag waarom mensen vroeger soms anders handelden dan tegenwoordig. Tijdens het programma onderzoeken ze historische gebruiksvoorwerpen en vergelijken deze met voorwerpen uit de eigen tijd. Ze discussiëren met elkaar over de resultaten. Zo ontdekken ze dat elk object een eigen verhaal vertelt dat gebonden is aan tijd, plaats of standpunt. In het Drents Archief maken de leerlingen kennis met Sigismund, de kamerheer van stadhouder Willem V. De kinderen leren over de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en hoe de patriotten zich tegen de macht van de stadhouder keerden. Tijdens het programma onderzoeken de leerlingen vier historische documenten.
De leerlingen vergelijken de historische bronnen en leren deze archiefstukken in de juiste context te plaatsen.

Lesmateriaal

Wilt u uw bezoek voorbereiden of verwerken met uw leerlingen?
Kijk op de website van het Drents Archief, onder ‘doen’ en op de website van het Drents Museum, onder ‘scholen’.

Kosten

De programmakosten bedragen € 4,- per leerling/begeleider voor beide programma’s samen.
U ontvangt hiervoor een rekening van het Drents Museum.
De kosten voor vervoer bedragen € 1,75 per leerling/begeleider.
U ontvangt hiervoor een rekening van K&C.

Websites:
- www.drentsarchief.nl
- www.drentsmuseum.nl

Rondingen over afbeelding Culturele Mobiliteit - Drents Archief en Drents Museum