Drenthe
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ Assen
T: 0592 - 336 999
E: info@kunstencultuur.nl

Groningen
Boterdiep 117-5
9712 LM Groningen
T: 050 - 7210840
E: info@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Teamleider Cultuuronderwijs

Organisatie

K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur, werkt vanuit en met de kunsten aan het versterken van de culturele infrastructuur en de culturele omgeving in Drenthe en Groningen.
De medewerkers van K&C verrichten werkzaamheden op het gebied van cultuureducatie en -participatie in opdracht van overheden, scholen, culturele instellingen en bedrijven. Medewerkers werken als adviseur, bemiddelaar, projectontwikkelaar of projectuitvoerder. Het sterker maken van de ander, zowel inhoudelijk als organisatorisch, staat centraal.

K&C is zo spoedig mogelijk op zoek naar een:

teamleider cultuuronderwijs
(0,8 fte)

K&C is een dienstverlenende instelling die werkt zonder winstoogmerk. De werkzaamheden worden door drie teams uitgevoerd; twee uitvoeringsteams en één team ondersteuning. Het team cultuuronderwijs bestaat uit 16 adviseurs/projectmedewerkers die werkzaam zijn vanuit twee locaties (in Assen en in Groningen). Het team bestaat uit adviseurs beeldend, theater/dans, muziek, erfgoed en cultuurbeleid.

K&C stimuleert scholen om meer aan de creativiteitsontwikkeling van leerlingen te werken. Scholen bepalen zelf waar zij de nadruk leggen. Door met alle vormen van kunst en cultuur in aanraking te komen ontdekken kinderen en jongeren een andere wereld en wordt hun verbeeldingskracht en talent gestimuleerd. Binnen K&C werken adviseurs die het onderwijs met ideeën verrijken. Mensen die in verbinding staan met het culturele veld en gemakkelijk samenwerken met anderen zoals collega’s van kunstvakopleidingen, leerkrachten/docenten, schooldirecties, pabo’s en culturele instellingen.

Het team cultuuronderwijs voert in Groningen en Drenthe verschillende taken uit:

 • Adviseren in cultuureducatieve netwerken;
 • Deskundigheidsbevordering van leerkrachten/docenten, teams, schooldirecties en cultureel ondernemers (o.a. de ICC-opleiding);
 • Programmeren en plannen van voorstellingen en projecten op scholen en bij culturele instellingen en het organiseren van busvervoer naar grote erfgoedinstellingen;
 • Bieden van begeleiding en advies op maat op het gebied van cultuureducatiebeleid.

De teamleider werkt coachend naar de teamleden en functioneert als meewerkend leidinggevende. De teamleider vormt samen met de teamleider Participatie, de afdelingshoofden Communicatie, Financiën, P&O en de directeur de staf van K&C.

Functie-inhoud

 • Leiding geven aan het team van adviseurs en projectmedewerkers cultuuronderwijs (zowel inhoudelijk inspirerend als projectmatig aansturend).
 • Adviseren van directies, leerkrachten, (kunstvak)docenten, cultuurambtenaren en zzp’ers op het gebied van cultuuronderwijs.
 • Bieden van nascholingen, zoals de ICC-cursus.
 • Proactief deelnemen aan het stafoverleg en bijdragen aan het opstellen van het activiteitenplan en de (product)begroting.
 • Multidisciplinair denken en werken en dwarsverbanden kunnen leggen met bijvoorbeeld participatie.
 • In samenspraak met opdrachtgevers als gemeenten, provincies en andere culturele instellingen komen tot opdrachtformulering, contracten en uitvoeringsafspraken.
 • Onderhouden en uitbreiden van netwerken, zowel provinciaal als landelijk.
 • Werving van flexibele krachten die deelopdrachten kunnen uitvoeren (een begeleiding op maat, cursus of project).

Functie-eisen

 • HBO- of WO- niveau (voorkeur voor pabo en/of kunstvakopleiding).
 • Vereist: inhoudelijke vakkennis van de werkvelden kunst, cultuur en onderwijs.
 • Beleidsmatige kennis en ervaring op het gebied van cultuuronderwijs.
 • Leidinggevende ervaring: brengt rust, duidelijkheid en heeft gevoel voor humor.
 • Helikopterview met betrekking tot de veelheid aan activiteiten van K&C in relatie tot landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen.
 • Gevoel voor politieke verhoudingen, subsidierelaties en het bestuurlijk proces.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • In bezit van rijbewijs en auto.

Honorering

K&C biedt een aanstelling voor de duur van een jaar met de intentie om deze om te zetten naar een vaste aanstelling. Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn volgens CAO Sociaal Werk. Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring, minimaal functieschaal 10 en maximaal functieschaal 11.

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met Marieke Vegt, directeur K&C, 0592 - 336999.

Belangstellenden worden verzocht hun sollicitatie vóór 19 maart 2018 te richten aan de directeur van K&C, mevr. M. Vegt: info@kunstencultuur.nl
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandagmiddag 26 maart 2018.