Contactpersoon Groningen
Truus Dolfing

T: 050 - 7210840
E: truus@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Programmadetails

Programmadetails

Symposium ‘De kracht van cultuureducatie’

Lezing door Kevin Weijers

Kevin Weijers (80Experiments) stelt met humor bestaande perspectieven ter discussie. Hij reisde de wereld rond en hielp bedrijven nieuwe ideeën uit te voeren. Niet voor geld, maar in ruil voor eten en onderdak. Hij kwam op de meest bizarre plekken en werd onderdeel van de meest diverse culturen.

Kevin spreekt over de kracht van nieuwsgierigheid en experimenteren met de wereld en mensen om je heen. Het uitvoeren van ideeën vraagt creativiteit, innovatie, experimenteren en omgaan met verandering. Kevin laat je nadenken hoe het anders en leuker kan. Want hoe je kijkt, maakt wat je ziet.

Meer informatie over Kevin: www.kevinweijers.nl

Workshop: De Kunst van het Verdwalen

Door: Anne Graswinckel
De Kunst van het Verdwalen is een speelse manier om onderzoekend te leren. In deze workshop ontdek je een rijkdom aan mogelijkheden om kunst en creativiteit te verbinden met andere vakken. De verdwaalformule en inspirerende werkvormen zijn praktisch en dagen vakoverstijgend werken uit.

Meer informatie: www.kunstvanhetverdwalen.nl
Workshop: One Day Artist

Door: Jobbe Holtes & Yotka Kroeze
OneDayArtist organiseert blikverruimende workshops en projecten die je uitdagen om buiten de kaders van je eigen omgeving te kijken. In deze workshop verkennen we de mogelijkheden om vanuit beeldende kunst vakoverstijgend te werken.

Meer informatie: www.onedayartist.nlWorkshop: Springstof

Door: Annerieke Otten & Karin Gerfen
Verbindingen leggen naar andere vakken, remix het met kunst en vind aansluiting bij wat je al kan en doet. In deze workshop maak je kennis met nieuwe werkvormen en materialen vanuit de didactiek van de kunsten. Door zelf te maken, te experimenteren en spelen ervaar je de waarde van aandacht voor de verbeeldingskracht. Hoe werkt creativiteit, hoe zit een creatief proces eruit en wat heb ik als leerkracht nodig om leerlingen te faciliteren, zijn vragen die aan bod komen.

Meer informatie: www.spring-stof.nlWorkshop: Erfgoed en vakoverstijgend werken

Door: Marieke van Ginkel (K&C) | Mara Bosboom (Museum Kinderwereld)
In de directe omgeving van de school is genoeg inspiratie te vinden en een koppeling te maken tussen erfgoededucatie en andere vakken. In deze workshop geven we je handvatten om erfgoed, de schoolomgeving en andere vakken met elkaar te verbinden.
Meer informatie: www.museumkinderwereld.nl | www.kcdr.nl/erfgoed