Contact Muziekimpuls Groningen
Marjon Brouwer

T: 050 - 7210840
E: marjon@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Muziekimpuls

In Groningen zijn 18 scholen gestart met de Impuls Muziekonderwijs. Deze subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie biedt scholen de kans het muziekonderwijs op hun school naar een hoger niveau tillen.

Om hun muziekonderwijs te verbeteren werken scholen samen met een lokale muziekschool, muziekgezelschap of poppodium. De Impuls Muziekonderwijs sluit aan bij het programma Meer Muziek in de Klas. De regeling is opgesteld binnen de kaders van Cultuureducatie met Kwaliteit.

Scholen die vanaf het schooljaar 2018-2019 met de Impuls Muziekonderwijs aan de slag willen, konden van 2 oktober 2017 tot 1 april 2018 een subsidieaanvraag indienen.

Met de gelden kan gewerkt worden aan:
- de deskundigheidsbevordering van het team
- een doorlopende leerlijn muziek en
- de verbinding met buitenschoolse muziekactiviteiten.

Via deze subsidieregeling kunnen scholen tot maximaal € 20.000 subsidie aanvragen (afhankelijk van het leerlingenaantal).

Wilt u een aanvraag doen of meer weten over de regeling, dan adviseert K&C u daar graag over. U kunt daarvoor contact opnemen met Marjon Brouwer.

Groningen