Contactpersoon Groningen
Peter Pot

T: 050 - 7210840
E: peterpot@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Congres Wat klinkt daar in de klas

Congres Wat klinkt daar in de klas

Voor de ondertekening van het convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal Groningen kwam vorig jaar Koningin Máxima naar Groningen. In het convenant zijn afspraken vastgelegd hoe het muziekonderwijs in het basisonderwijs in de stad Groningen structureel te verankeren.
Als vervolg hierop vindt op woensdagmiddag 14 november 2018 in Groningen het congres ‘Wat klinkt daar in de klas’ plaats.

Leerkrachten & schoolleiders primair onderwijs, pedagogisch medewerkers en studenten van de PABO en het conservatorium die werkzaam zijn in Groningen kunnen na aanmelding gratis deelnemen. Naast het bijwonen van inspirerende lezingen kunnen zij meedoen aan interactieve workshops en is er voldoende ruimte om in een informele sfeer ervaringen te delen en bij te praten. Het congres biedt deskundigheidsbevordering en stimuleert kennisdeling. Scholen worden geïnspireerd om hun muziekonderwijs structureel vorm te geven.

Houdt deze pagina in de gaten voor het volledige programma en neem voor meer informatie contact op met Marjon Brouwer.

Aanmeldformulier Congres Wat klinkt daar in de klas