Contactpersoon Groningen
Truus Dolfing

T: 050 - 7210840
E: truus@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

ICC

Voor leerkrachten in Groningen heeft K&C diverse mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering.

ICC-cursus 2018-2019

Komend schooljaar starten in Groningen Hoogeveen en Assen de nieuwe ICC-cursus. De cursus interne cultuurcoƶrdinator (ICC) biedt je praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op jouw school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden. Daarnaast schrijf je tijdens de cursus een cultuurbeleidsplan, projectplan en/of plan van aanpak.
De cursus is door het LKCA goedgekeurd en gevalideerd door het lerarenregister waardoor je als leerkracht de cursus op kan nemen in je portfolio.
Lees verder ...

ICC-modules

Om het landelijk erkende ICC-certificaat te verkrijgen volgt de cursist na het basisprogramma twee vervolgmodules. De kosten hiervoor zijn reeds verrekend in de ICC-basiscursus.

Data Groningen
9 mei 2018: Module Dans
30 mei 2018: Module Vakoverstijgend werken

Klik hier voor de volledige beschrijvingen.