Contactpersoon Groningen
Truus Dolfing

T: 050 - 7210840
E: truus@kcdr.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Educatie

Voor leerkrachten in Groningen heeft K&C diverse mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering.

ICC-cursus

K&C, start na de zomervakantie (2017) met een nieuwe ICC-cursus in Groningen: 8 bijeenkomsten op woensdagmiddag van 14.00-17.00 uur.

De cursus interne cultuurcoördinator (ICC) biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op jouw school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden. De cultuurcoördinator schrijft tijdens de cursus een cultuurbeleidsplan en voert dat met zijn collega’s uit.
Lees verder ...

ICC-modules

Om het landelijk erkende ICC-certificaat te verkrijgen volgt de cursist na het basisprogramma twee vervolgmodules. De kosten hiervoor zijn reeds verrekend in de ICC-basiscursus.

Data Groningen
1 november 2017: Module Drama
15 november 2017: Module Erfgoed
14 februari 2018: Module Draagvlak
4 april 2018: Module Doorlopende leerlijn
14 maart 2018: Module Muziek
9 mei 2018: Module Dans
30 mei 2018: Module Vakoverstijgend werken

Klik hier voor de volledige beschrijvingen.

Symposium Samenwerking

K&C en VRIJDAG organiseren op 28 juni 2017 een symposium voor ICC’ers, directies en bovenschools management in de Biotoop in Haren met als thema ‘Samenwerking’.

Eén van de sprekers is Gerard Kemkers. De voormalig schaatscoach en performancemanager zal op karakteristieke wijze over onderwerpen als talentontwikkeling, teambuilding en samenwerken vertellen. Ervaar het samenwerken tijdens de workshops en stel uw vragen of deel uw mening tijdens een interessante paneldiscussie. Een zeer inspirerende middag. Aan het einde van het programma nemen de nieuw opgeleide ICC-ers hun certificaat in ontvangst.
Lees verder ...