Contactpersoon Groningen
Truus Dolfing

T: 050 - 7210840
E: truus@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Educatie

Voor leerkrachten in Groningen heeft K&C diverse mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering.

ICC-cursus

K&C is na de zomervakantie (2017) met een nieuwe ICC-cursus gestart in Groningen: 8 bijeenkomsten op woensdagmiddag van 14.00-17.00 uur.

De cursus interne cultuurcoördinator (ICC) biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op jouw school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden. De cultuurcoördinator schrijft tijdens de cursus een cultuurbeleidsplan en voert dat met zijn collega’s uit.
Lees verder ...

ICC-modules

Om het landelijk erkende ICC-certificaat te verkrijgen volgt de cursist na het basisprogramma twee vervolgmodules. De kosten hiervoor zijn reeds verrekend in de ICC-basiscursus.

Data Groningen
14 februari 2018: Module Draagvlak
4 april 2018: Module Doorlopende leerlijn
14 maart 2018: Module Muziek
9 mei 2018: Module Dans
30 mei 2018: Module Vakoverstijgend werken

Klik hier voor de volledige beschrijvingen.