Contactpersoon Culturele Mobiliteit - Groningen
Jolanda Vas

T: 0592 - 336946
E: jolanda@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Groep 7 - 8: Vesting Bourtange

Vesting Bourtange

Help Kapitein Prott in Bourtange!

groep 7 - 8 | cultureel erfgoed | 09.30 - 11.30 | dinsdag t/m vrijdag

Hij bereidt zich voor op een aanval van de Duitse bisschop Bommen Berend.
Tijdens deze ontmoeting leer je hoe het leven van de soldaten in 1672 was. Je hoort alles over het moeras (moor) rondom de vesting en de bescherming die het moeras de bewoners bood. Op de vesting lijkt het bijna alsof je de troepen van Bommen Berend in de verte zien aankomen.

Programma

Dankzij Het Groninger Landschap leren de jonge bezoekers naast de verhalen van Bommen Berend ook over de natuur en het landschap van Bourtange. Dit gebeurt door middel van beeld en interactieve verwerking. Het opgedroogde moeras en de verdroging zeggen veel over het ontstaan van het landschap en de natuur die we momenteel hebben.

Inhoud
• Ontvangst met film
De groep wordt daarna in twee groepen gesplitst. De groepen bezoeken de programmaonderdelen:
Bezoek aan de vesting
Met behulp van een vragenlijst gaan leerlingen op zoek naar de antwoorden om een raadsel te ontcijferen
• Pauze
Bezoekerscentrum
In het bezoekerscentrum volgen de leerlingen een informatief programma over de omgeving van Bourtange, gaan ze op zoek naar oude gebouwen en gevechten en vliegen ze mee met een kraanvogel
• Afsluiting

Rondingen over afbeelding Culturele Mobilteit Groningen - Vesting Bourtange

Aansluiting onderwijs

Het thema Bommen Berend is onderdeel van de Canon van Groningen.

Lesmateriaal

Vooraf wordt een brief naar de school verzonden waarin de leerlingen om hulp wordt gevraagd. Deze brief vormt een voorbereiding op het bezoek aan de vesting.

Kosten

Busvervoer: € 2,- per leerling/begeleider.
U ontvangt hiervoor een rekening van K&C.
Programmakosten: € 4,50 per leerling.
U ontvangt hiervoor een rekening van het Groninger Landschap.