Contactpersoon Culturele Mobiliteit - Groningen
Jolanda Vas

T: 0592 - 336946
E: jolanda@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Groep 5 - 6: De middeleeuwse stad

Op stap met de kinderen Canter in middeleeuws Groningen

Leven, werken en geloven in de middeleeuwse stad

groep 5 - 6 | cultureel erfgoed | 09.30 - 12.00 uur | op geselecteerde dagen

Johannes Canter was in de middeleeuwen een Groninger advocaat. Hij trouwde met Abele, en kreeg meerdere kinderen , waaronder Andreas, Jacobus, Johannes, Ursula en Ghebbe. Zij woonden in het Canterhuis, één van de oudste huizen van Groningen. Hoe was het voor het gezin om in de middeleeuwen te leven? Je ontdekt het tijdens een levendig programma.

Programma

In de stad Groningen herinnert nog veel aan de middeleeuwen, zoals het voorname huis in de Brugstraat waarin de patriciërsfamilie Canter woonde (nu: het Noordelijk Scheepvaartmuseum) en het oudste gasthuis van Groningen, het Pelstergasthuis of Heiligen Geest Gasthuis in de Pelsterstraat (nu: woningen voor een gemengde groep bewoners).
De leerlingen volgen het gezin van de advocaat Johannes Canter. Op de twee locaties en tijdens de stadswandeling, ervaren ze aan de hand van beelden, voorwerpen en spannende opdrachten meer over middeleeuws Groningen. Leerlingen maken kennis met het dagelijks leven, de handel (gilden en scheepvaart) en de religie in de middeleeuwen en beleven hoe de stad er toen uitzag en bestuurd werd.

Educatief programma
• Ontvangst en introductie (5 min.)
• Start bij verschillende programmaonderdelen:
Noordelijk Scheepvaartmuseum
Een animatiefilm over de stad Groningen anno 1470, met interactief commentaar en carrousel van opdrachten en spelletjes over het dagelijks leven aan de hand van afbeeldingen en voorwerpen (55 min.)
Stadswandeling met pauze
Wandeling langs middeleeuwse plekken, zoals het riviertje de A, de Aa-kerk, de Vismarkt en het Aduardergasthuis. In het Pelstergasthuis wordt verteld over het ‘Hospitael ten Hillighen Gheeste’ waar armen, zieken en pelgrims werden verpleegd en tonen we archeologische vondsten en middeleeuwse sporen in en rond de gasthuiskerk (wandeling: 45 min. en pauze: 15 min.)
Pelstergasthuis
Korte vraag-en-antwoordspelletjes over thema’s als stadsbestuur, gilden en handel aan de hand van originele archiefstukken en voorwerpen (25 min.)
• Afronding bezoek (5 minuten)

De groepen starten op twee verschillende locaties.

Rondingen over afbeelding Culturele Mobiliteit Groningen - Middeleeuwse stad

Aansluiting onderwijs

In de bovenbouw van het primair onderwijs is de middeleeuwse stad een vast thema en verplicht onderwerp in de geschiedenismethode.

Lesmateriaal

Iedere deelnemende leerling krijgt na afloop een werkboekje mee als herinnering. Het bevat enkele extra’s en opdrachtjes die betrekking hebben op de stof die aan bod is gekomen. Leerkrachten ontvangen de antwoorden per mail. Op verzoek kan, voorafgaand aan het project, meer informatie worden verstrekt of is een voorbereidend bezoek in de klas mogelijk. Deelnemende scholen krijgen na afloop een verzegelde oorkonde in middeleeuwse stijl.

Kosten

Busvervoer: € 2,- per leerling/begeleider.
U ontvangt hiervoor een rekening van K&C.
Programmkosten: € 4,00 per leerling.
U ontvangt hiervoor een rekening van RHC Groninger Archieven.