Contactpersoon Culturele Mobiliteit - Groningen
Jolanda Vas

T: 0592 - 336946
E: jolanda@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Groep 7 - 8: Kerstvloed 1717

Kerstvloed 1717

Een zware overstroming treft de bewoners van Groningen

groep 7 - 8 | cultureel erfgoed | 09:30 – 11:30 uur | dinsdag t/m vrijdag

Martje en haar vijf kinderen wonen in 1717 in Pieterburen als er een grote storm op komst is. Wat er dan gebeurt is vreselijk. Martje haar man verdrinkt, net als veel andere mensen, tijdens de vreselijk storm en de dijkdoorbraak van 24 december 1717.

Programma

Tijdens de Kerstvloed van 1717 zijn heel veel mensen in de provincie Groningen verdronken. De overstroming was zo groot, dat het water zelfs tot aan de stad Groningen kwam.
Aan de hand van het gezin van Martje wordt aanschouwelijk gemaakt hoe erg deze overstroming was.
Op school wordt de excursie voorbereid. De zoekplaat en bijbehorende opdrachten geven inzicht in de enorme impact van de overstroming op hun leven.
Op locatie in Pieterburen wordt het verhaal over Martje en haar vijf kinderen vervolgd. Het is inmiddels 3 jaar later, het jaar 1720. Het programma start in de kerk van Pieterburen en aansluitend in de tuin van de dominee (Domies Toen).
Vervolgens wordt de plek bezocht waar in 1717 de dijk doorbrak. De nieuwe hogere dijk, die als gevolg van de dijkdoorbraak in 1718 is aangelegd wordt ook bezocht.
De les eindigt op de huidige zeedijk.
Op alle plekken krijgen de leerlingen opdrachten en leren zo over de geschiedenis van het landschap en de noodzaak van dijken voor onze veiligheid.
De excursie wordt begeleid door een erfgoeddocent.

Educatief Programma
Ontvangst in de kerk en aansluitend Domies Toen.
Met de bus naar de plek waar de dijk is doorgebroken, vervolgens naar de dijk van 1718 en daarna naar de huidige zeedijk van 1940.
De erfgoeddocent leest telkens een deel van het vervolgverhaal van Martje voor, daarna mogen de leerlingen aan de hand van hun opdrachten op onderzoek.

Tijdens de programmaonderdelen werken de leerlingen in drie-/ viertallen aan opdrachten.

Rondingen over afbeelding Culturele Mobilteit Groningen - Pieterburen

Aansluiting onderwijs

Het programma sluit aan bij de kerndoelen 1, 2, 4, 39, 48 en 56 van het Primair Onderwijs. De Kerstvloed in 1717 behoort tevens tot de Canon van Groningen.

Lesmateriaal

Ter voorbereiding op het bezoek aan Pieterburen krijgt de school een Prezi toegestuurd met een opdrachten- en antwoordenlijst.

Kosten

Busvervoer: € 2,- per leerling/begeleider.
U ontvangt hiervoor een rekening van K&C.
Programmakosten: € 4,50 per leerling.
U ontvangt hiervoor een rekening van erfgoeddocent Reinier de Gooijer.