Contactpersoon Culturele Mobiliteit - Groningen
Jolanda Vas

T: 0592 - 336946
E: jolanda@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Groep 7 - 8: Kerstvloed 1717

Kerstvloed 1717

Een verhaal over de gevolgen van de Kerstvloed voor Martje en haar kinderen

groep 7 - 8 | cultureel erfgoed | duur: 2 uur

Programma

Martjes man verdrinkt tijdens de vreselijke storm en de dijkdoorbraak van 24 december 1717. Een moeilijke tijd breekt aan. Tijdens het programma in Pieterburen maken de leerlingen kennis met Martje en haar vijf kinderen en de impact die de Kerstvloed op hun leven had.

Op school wordt de excursie voorbereid, met behulp van een Prezi, een zoekplaat en een audiofragment en verschillende opdrachten, waarin de leerlingen al kennis maken met het verhaal.
Op locatie in Pieterburen wordt het verhaal over Martje en haar vijf kinderen vervolgd. Het is inmiddels 3 jaar later, het jaar 1720. Het programma start in de kerk van Pieterburen en in de tuin van de dominee (Domies Toen), waar de leerlingen opdrachten uitvoeren.
Vervolgens wordt de plek bezocht waar in 1717 de dijk doorbrak. De nieuwe hogere dijk, die als gevolg van de dijkdoorbraak in 1718 is aangelegd, wordt ook bezocht. De les eindigt op de huidige zeedijk, die in 1940 is aangelegd.
Op alle plekken krijgen de leerlingen opdrachten en leren zo over het landschap en leven uit. Martjes tijd en de verschillen met de huidige situatie. De excursie wordt begeleid door twee erfgoeddocenten.

Rondingen over afbeelding Culturele Mobilteit Groningen - Pieterburen

Inhoud

• Ontvangst in de kerk met het vervolgverhaal over Martje
• Opdrachten maken, in de kerk en Domies Toen
• De Kolk, bezoek plek dijkdoorbraak
• De Middendijk, bezoek dijk van 1718
• Zeedijk, bezoek huidige zeedijk
• Afsluiting, terugwandelen naar het startpunt

Tijdens de programmaonderdelen in Pieterburen, werken de leerlingen in tweetallen met behulp van een opdrachtenmap.

Aansluiting onderwijs

Het programma sluit aan bij de kerndoelen 1, 2, 4, 39, 48 en 56 van het Primair Onderwijs. De Kerstvloed in 1717 behoort tevens tot de Canon van Groningen.

Lesmateriaal

Ter voorbereiding op het bezoek aan Pieterburen krijgt de school een Prezi toegestuurd met een opdrachten- en antwoordenlijst.

Kosten

Busvervoer: € 1,50 per leerling/begeleider.
U ontvangt hiervoor een rekening van K&C.
Programmakosten: € 4,50 per leerling.
U ontvangt hiervoor een rekening van Reinier de Gooijer.