Contactpersoon Fondsen
Marjelle Over

T: 0592 - 336 915
E: marjelle@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Rondingen over afbeelding Banner Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdcultuurfonds stelt kinderen in staat om deel te nemen aan culturele activiteiten. Het fonds richt zich op de ondersteuning van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen waar het geld even niet toereikend is om deelname zelf te bekostigen.

Het fonds financiert de kosten van theaterlessen of beeldende kunst, de aanschaf van muziekinstrumenten of bijvoorbeeld de kleding van een muziekkorps.

Het Jeugdcultuurfonds werkt vanuit de gedachte dat elk kind in staat moet worden gesteld om deel te nemen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

De fondsen worden op hun beurt geholpen door aanbieders, die lagere tarieven hanteren of het fonds voeden met sponsorgeld.


Website: https://jeugdfondssportencultuur.nl/