Contactpersoon Fondsen
Marjelle Over

T: 0592 - 336 915
E: marjelle@kcdr.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Indiendata

Ben je op zoek naar gelden voor je culturele projecten. Noteer dan onderstaande data in je agenda, zodat je op tijd met je aanvragen bent.

INDIENDATA 2017 – LANDELIJKE FONDSEN
LET OP! Check de website van het betreffende fonds voor de meest actuele informatie over de betreffende regeling. Aan onderstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bouwfonds Cultuurfonds

Via Bouwfonds Cultuurfonds is het mogelijk een subsidiebijdrage aan te vragen voor projecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst in de openbare ruimte en architectuur.
Klik hier om naar de website te gaan.

- 1 september 2017

Fonds BNG

Het bestuur van Fonds BNG komt eens per kwartaal bijeen (medio maart, juni, september en december). Aanvragen via: cultuurfonds@bngbank.nl.
Klik hier om naar de website te gaan.

Fonds podiumkunsten

Permanent aan te vragen:
- Subsidie Programmering Festival Popmuziek
- Subsidie Programmering incidentele concerten popmuziek
- Subsidie Nederlandse voorstellingen of concerten in het buitenland

16 augustus 2017
- Productiesubsidie

6 september 2017
- Subsidie Nieuwe Makers

13 september 2017
- Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering (SKIP)

20 september 2017
- Subsidie Programmering Podium Popmuziek (Kernpodium)

27 september 2017
- Productiesubsidie
- Werkbijdrage Muziekauteur
- Subsidie Internationale Uitwisselingsprojecten
- Subsidie Buitenlandse Voorstellingen of Concerten in Nederland
- Grant For Dutch Presentations Abroad

Fonds voor Cultuurparticipatie

Doorlopend
- Jij maakt het mee

Prins Bernhard Cultuurfonds (landelijk)

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap. Stichtingen en verenigingen en – in bijzondere gevallen – personen kunnen een verzoek indienen voor financiële ondersteuning.
Klik hier om naar de website te gaan.

Beeldende kunst
Uiterste inleverdata:
28 september 2017

Geschiedenis en Letteren
Uiterste inleverdatum:
4 september 2017

Monumentenzorg
Uiterste inleverdatum:
1 oktober 2017

Muziek
Uiterste inleverdatum:
10 augustus 2017
12 oktober 2017

Natuur
Uiterste inleverdatum:
2 oktober 2017

Theater/film
Uiterste inleverdatum:
4 september 2017

Stimuleringsfonds

Website: http://stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/

Basisregeling Architectuur
9 augustus 2017
18 oktober 2017

Basisregeling Vormgeving
9 augustus 2017
11 oktober 2017

Basisregeling Digitale cultuur (voorheen regeling E-cultuur)
9 augustus 2017
18 oktober 2017

Deelregeling Internationalisering
9 augustus 2017
18 oktober 2017

Deelregeling Activiteitenprogramma's
11 oktober 2017

Festivals
4 oktober 2017

Overige regelingen
- De sluitingsdata voor de Non-Fictie Transmediaregeling worden nog nader aangekondigd.
- De regeling Meerjarige programma's heeft geen indienronde in 2017.
De sluitingsdatum voor aanvragen m.b.t. de periodes 2017-2018 of 2017-2020 was op 13 april 2016.

Open Oproepen
Naast de deelregelingen worden er in 2017 ook diverse Open Oproepen uitgeschreven. Abonneer je op de nieuwsbrief en social media van dit fonds als je daarvan op de hoogte wilt worden gebracht.

Advies
Het Stimuleringsfonds ontvangt graag een conceptaanvraag. Voor meer informatie bezoek de website.

VSBfonds

De aanvraag kan altijd ingediend worden. Hiervoor geldt geen uiterste inleverdatum. De aanvraag moet vier maanden voor de start van het project door het VSBfonds zijn ontvangen.
Klik hier om naar de website te gaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INDIENDATA 2017 - LOKALE FONDSEN
Lokaal = Drenthe
Regionaal - Noord-Nederland

- Rabobankfonds (Noord- Drenthe + Assen)

- Rabobankfonds (Emmen + Coevorden)

- Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe
Uiterste inleverdatum
30 augustus 2017
1 november 2017

- Emmaplein Foundation
15 september 2017
24 november 2017