Contactpersoon Fondsen
Marjelle Over

T: 0592 - 336 915
E: marjelle@kunstencultuur.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Fondsen

Fondsenwerving

Een terugkerende vraag die aan ons wordt gesteld is ‘Hoe krijgen we geld voor ons project?’ Enthousiasme van vrijwilligers voor ambitieuze initiatieven is groot. Soms ontbreekt het (vrijwilligers)organisaties echter aan expertise om geldstromen op gang te brengen.

K&C kan helpen en ondersteunen plannen vorm te geven. Bijvoorbeeld door een verfrissende objectieve blik te werpen op een projectplan, originele ideeën aan te dragen of te helpen bij het zoeken van samenwerkingspartners of passende fondsen.

Neem vooral contact met ons op! Een adviesgesprek is gratis!
Op zoek naar een geschikt fonds. Zoek dan via onderstaande links.

Overzicht fondsen

Hieronder een overzicht met een onderverdeling in lokale fondsen, provinciale fondsen, landelijke fondsen en private fondsen.

- Fondsen met lokaal werkgebied in de provincie Drenthe
- Fondsen met werkgebied provincie Drenthe
- Fondsen met werkgebied Nederland
- Private Fondsen

Donatie op Locatie

Donatie op Locatie is een landelijk initiatief waarbij adviseurs van het VSBfonds elke laatste donderdag van de maand de regio ingaan. Ze gaan in gesprek met mensen die een initiatief of project met lokale of regionale impact zijn gestart en daarvoor een donatieverzoek tot en met € 10.000,- willen indienen. Hieruit komt naar voren of het initiatief of project in aanmerking komt voor een donatie.

CMO STAMM is met K&C samenwerkingspartner van Donatie op Locatie in de provincie Drenthe.

Voor het aanvragen van een donatie kun je terecht op de website van het VSBfonds. Vervolgens word je uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek bij CMO STAMM of K&C. Je hoort daarna binnen een werkweek of de donatie wordt toegekend.

Fondsen muziek

Voor fondsen op het gebied van popmuziek en andere muzieksoorten.

Klik hier voor meer informatie.

Online Cursus fondsenwerving VSBfonds

Hoe vind ik financiering voor mijn project? Hoe moet ik een aanvraag indienen bij een fonds? Welke tips zijn er om succes te hebben bij een aanvraag?
Het VSBfonds ontwikkelde een online cursus in samenwerking met de 3F Academy, beroepsopleiding fondsenwerving.
De online cursus fondsenwerving helpt u op weg bij het vinden van financiering van uw project. Of u vrijwilliger bent of penningmeester, werkzaam bent in een professionele organisatie of enthousiast meedoet in uw buurt.
Lees verder ...

Informatie

Marjelle Over / 0592 - 336915

 

Workshops

K&C organiseert workshops over uiteenlopende onderwerpen.
Lees verder ...